Nettverk til folket i disse Corona-tider

Noen betraktninger

Det er ikke alltid vi tenker over det, men nå som Corona-viruset i stor grad styrer vår hverdag, føles det ekstra godt å jobbe i en bransje hvor det å levere nettverk til folket står i fokus. Vi tar ofte våre omgivelser for gitt, og det å kunne strømme filmer fra f.eks. Netflix, eller delta i en videokonferanse, er noe vi ikke lenger lar oss imponere av. Vi tilpasser oss ny teknologi i rekordfart og det som var godt nok i går er ikke lenger godt nok i dag. Vi cruiser i stor fart på en bølge av teknologiske nyvinninger men forholder oss sjelden til den underliggende teknologien som vi ikke fysisk kan ta og føle på i vår egen stue eller på våre hjemmekontorer. 

Det er nettopp denne underliggende teknologien som vi i nLogic lar oss fasinere av, og som gjør at vi opplever vår hverdag som både unik, innholdsrik og spennende. Vi har hele tiden et behov for å holde oss faglig oppdatert når nye produkter lanseres, og når våre kunder bygger tjenester til sine sluttbrukere, med stadig mer funksjonalitet og større krav til både hastighet og fleksibilitet. Dette krever mer og mer av de komponentene som utgjør det underliggende nettverket.

Det har i mange år vært et ensidig fokus på hastighet når vi snakker om nettverk levert til folket, eller bredbånd om man vil. «Hvor bredt bør båndet være?» Det er vel et spørsmål vi alle har stått overfor på ett eller annet tidspunkt. Det er ikke dermed sagt at det er så mange som har et nært forhold til denne «farten», med mindre man har en interesse litt over gjennomsnittet for temaet, eller andre forutsetninger, som gjør at man forstår hva som er «raskt nok» eller sagt på en annen måte, «godt nok». Det er uansett en målbar parameter som er relativt greit å forholde seg til, ettersom det stort sett dreier seg om et rundt heltall - hastigheter i størrelsesorden 50Mb/s, 200Mb/s eller 500Mb/s er slett ikke uvanlig å se tilbudt ut i sluttkundemarkedet.

En annen målbar parameter som opptar folk i større og større grad er kravet til oppetid på bredbåndet. Det aksepteres ikke at nettet ikke er tilgjengelig til alle døgnets tider, ettersom man er helt avhengig av nettverket til både private, så vel som jobbrelaterte aktiviteter. Nettet må være tilgjengelig på dagtid når folk jobber fra hjemmekontoret, på kveldstid når underholdning konsumeres fra digitale flater, og dessuten gjennom natten for å ivareta de mange nye IoT-enhetene som gjerne våkner til liv mens andre sover, og har behov for å kommunisere med en eller annen skytjeneste.

Det er i stor grad kravene til hastighet og tilgjengelighet som har stått i fokus hos de leverandørene som leverer utstyr inn mot bredbåndsbransjen. Dette er utstyr som står plassert rundt omkring i verden og sørger for transport av alle de datapakkene man er avhengig av for å kunne se film i sin egen stue, eller jobbe effektivt fra hjemmekontoret. Det prosesseres millioner av pakker hvert sekund, og basert på avanserte protokoller blir disse pakkene sendt fra en lokasjon til en annen. Det er fokus på at dette skal skje fort og at det alltid skal være alternative veier mellom punkt A og punkt B.

Men hvordan sørge for at denne teknologien faktisk gjør det den skal? Hvordan identifisere at noe er feil på utstyret og at man trenger å foreta seg tiltak for å utbedre feilen? Hvordan vet man at det finnes nok kapasitet på de ulike nodene/enhetene i nettverket, for å sikre at alle datapakkene faktisk kommer fram dit de skal? Hvordan kan man være sikker på at man har konfigurert nettverket på mest mulig optimal måte?

Dette er typiske problemstillinger som vi i nLogic jobber med hver eneste dag. Vi hjelper våre kunder med å konfigurere, feil-søke og optimalisere nettverket, slik at tjenester som bygges på toppen av dette skal gi sluttbrukeren en best mulig opplevelse. De fleste av nLogic sine kunder har mye intern kompetanse på nettverk og nLogic sine konsulenter kommer først inn i bildet når kunden sin egen kompetanse ikke strekker til. Da sier det seg selv at det stilles store krav til det å kunne bygge og utvikle et godt kompetansemiljø som hele tiden sørger for å videreutvikle den kunnskapen man allerede sitter på, og i tillegg oppdatere seg på nye produkter og løsninger.

Det er, i disse Corona-tider, en stor glede å få føle litt ekstra på den stoltheten som vi i nLogic kjenner når vi ser at jobben som legges ned av våre konsulenter er med på å gi et positivt bidrag til hele vårt samfunn. Vi gir folket et raskt og pålitelig nettverk!

Med ønske om en snarlig normalisering av vårt samfunn,

Bård Berge, CTO, nLogic