IPv6 som obligatorisk standard

Relatert

IPv6 som obligatorisk standard i 2016

I juni 2015 utarbeidet Difi en analyse om hvorvidt IPv6 skal bli en obligatorisk forvaltningsstandard. Analysen konkluderer med at manglende overgang til IPv6 kan føre til redusert kvalitet på nettet i Norge sammenlignet med resten av verden. Dette kan hindre innovasjon og øke risikoen for brudd på informasjonssikkerheten. Difi har derfor signalisert at IPv6 vil bli innført som obligatorisk standard i løpet av 2016.

IPv6 i helsesektoren
Som andre bransjer må helsesektoren tilpasse seg overgangen til IPv6, samtidig som personvern og andre sikkerhetshensyn skal ivaretas. Helsesektoren står ovenfor både utfordringer knyttet til sikkerhet og kompetanse, men også muligheter for å stadig knytte flere sykehusrelaterte enheter til nettet.

Sikkerhetsutfordringer
En av bidragsyterne til Difis analyse, Ola Thoresen, peker på at den mest åpenbare utfordringen er hensynet til informasjonssikkerhet.

- Helsesektoren er i utgangspunktet flinke på dette, men innføring av IPv6 fører til noen nye utfordringer. Med IPv4 får man normalt sett ikke direkte tilgang til det interne nettverket utenfra på grunn av tekniske forhold (f.eks. NAT). Overgangen til IPv6 innebærer at man i utgangspunktet har ende-til-ende forbindelse mellom alle enheter. Dette krever en annen tilnærming til sikkerhet, sier Thoresen, nettverkskonsulent i nLogic AS.

- Dersom IT-avdelingen ikke er bevisst på brannmurregler og øvrig sikkerhetspolicy i nettverket, kan IPv6 skape sikkerhetshull. I en overgangsfase er mange eksempelvis ikke klar over at IPv6 kan dukke opp i nettet. Brannmurer beskytter i dag IPv4, men ikke nødvendigvis IPv6, forklarer han.

- Selv om helsesektoren har gode brannmurregler må nye settes opp for IPv6, kalt «dual stack». IPv6 er i stor grad laget for å være selvkonfigurerende, noe som kan være en utfordring om man ikke er bevisst på hva dette innebærer, sier han.

Nye muligheter med IPv6
Med en felles protokoll blir det lettere for flere enheter å kommunisere med hverandre.
- Samtidig som ende-til-ende kommunikasjon er et problem, er det også en mulighet. «Internet of things», som smarttelefoner, puls- og blodtrykkmålere og annet medisinteknisk utstyr kan kommunisere inn til helsepersonell eller systemer på sykehusene. I tillegg ser vi et økende antall operasjoner som utføres helt eller delvis fra andre lokasjoner. Med flere sensorer skapes nye muligheter, sier Thoresen.

Utvalget av helserelaterte mobiltjenester har skapt enorme mengder data som foreløpig deles med kommersielle aktører. Thoresen mener helsevesenet bør ta i bruk slike data.
- Det er stor skepsis til deling av helseinformasjon, noe jeg har forståelse for, men Google vet allerede mer om helsetilstanden din enn fastlegen. Trenden er at vi deler helseinformasjon med store selskaper via applikasjoner og skytjenester. Relevant og autorisert helseperson bør få systemer som gir dem tilgang til slike helseopplysninger, sier han.

- Det jobbes mye med digitale helsetjenester. Eldre kan få fallsensorer eller besøke legen sin over videokonferanse. IPv6 er en del av denne innovasjonen, men kompetanse er et suksesskriterie. Med IPv6 vil kommunikasjonen forenkles og skape muligheter for nye helsetjenester, avslutter han.