Hvorfor Cloudian?

Relatert

Hvorfor Cloudian?

Cloudian er grunnlagt med en klar visjon; å revolusjonere datalagring ved å bringe Objektlagring inn i bedriftenes datasentre. Cloudian er bygget på de samme prinsippene som skyløsninger – arkitekturen er distribuert og skalerbar. Dette gir nye muligheter, og samtidig er kostnadene ved en slik løsning betydelig lavere hva man typisk betaler for primær lagring.

Eksempler på bruksområder

Cloudian er en fleksibel lagringsform som løser en rekke behov. På en og samme løsning, vil man kunne tilby ulike grader av beskyttelse, med tilhørende ulike grader av kostnader. For ulike dataset vil man kunne angi f.eks. hvor mange noder man vil kunne tåle å miste. 

  • Arkiv-medie: Cloudian kan konfigureres med høy grad av beskyttelse, med automatisk replisering til sekundær site. Dette kan f.eks. være aktuelt for langtidslagring av data.
  • Datalake / «Warm-store» for Datawarehouse: Kostnadseffektiv løsning for å skalere en datavarehus-løsning. 
  • «Compliance-medie» / WORM-løsning: Cloudian kan brukes som et vanlig filshare (SMB-tilgang) hvor det kun kan skrives til, f.eks. der dette kreves m.h.t. lovgivning. 
  • Arkiv for backup-løsning: Cloudian kan brukes som backup-target.
  • Offload av NAS/SAN:  Arkivering av filer som ikke er «touchet» på 2 år. Ved hjelp av tilleggsprogramvare kan Cloudian brukdes til å begrense størrelsen på primær lagring. Løsningen er transparent for brukeren.
  • Multi-site løsning: Det er også mulig å konfigurere automatisk replisering mellom sites. Dette kan velges pr. dataset, slik at kapasiteten utnyttes best mulig. Eksempelvis kan backupdata legges til «motsatt side», mens arkivering automatisk lagres til to sites for å i sikre langtidslagring.

Cloud-basert, kompatibelt og skalerbar arkitektur
Cloudian garanterer 100% kompatibilitet med Amazon S3-lagring.  Amazon S3 har blitt «defacto-standard» og denne garantien er viktig for å sikre understøttelse av fremtidige bruksområder. Løsningen er basert på prinsipper som bl.a. Facebook bruker i sine datasentre. Det gjør den skalerbar, og sikrer høy grad av tilgjengelighet.

Teknologien til Cloudian gjør det mulig for organisasjoner i alle størrelser å realisere fordelene ved Objektlagring i deres egne datasentre. Teknologien er åpen og skalerbar - ulikt kostbare, kompliserte og proprietære løsninger som har vært på markedet før Cloudian.

HyperStore - Et standardisert API og ubegrenset skalerbarhet
Cloudians løsning er bygget rundt Amazons S3-API, som har blitt "de fakto standard" for objektlagring. Dette er APIet som softwareutviklere omfavner og det er APIet som majoriteten av produsenter bygger støtte for. I tillegg er løsningen bygget med røtter i storskala-arkitekturer, og dette har Cloudian tatt inn i løsningen. Cloudian bygget en løsning med disse forutsetningene og lanserte HyperStore Objekt lagring i 2011.   

HyperFile – NAS-støtte for HyperStore
Nå nylig har Cloudian lansert Cloudian HyperFile. HyperFile er industriens første løsning for objektlagring som kombinerer enterprise-klasse NAS-funksjoner med sideveis skalering, og muliggjør besparelser på 70 %, sammenliknet med tradisjonell NAS. 

Store bedrifter bygger objektlagring med Cloudian
Cloudian sine kunder finnes i alle bransjer, helt fra store tv-selskaper i USA, til mindre bedrifter i Norge. Disse bruker løsningen til backup-arkiv, bildearkiv, videoarkiv eller IoT-prosjekter. 

nLogic har spisskompetanse innen design, implementering og optimalisering av Cloudians løsninger og hjelper deg i alle faser av anskaffelsen. Ta kontakt med oss på e-post for mer informasjon, eller fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.