Hvorfor Cloudian?

Relatert

Cloudian

Cloudian er grunnlagt med en klar visjon; å revolusjonere datalagring ved å bringe Objektlagring inn i bedriftenes datasentre.

Teknologien til Cloudian gjør det mulig for organisasjoner i alle størrelser å realisere fordelene ved Objektlagring i deres egne datasentre. Teknologien er åpen og skalerbar - ulikt kostbare, kompliserte og proprietære løsninger som har vært på markedet før Cloudian.

Utfordringen var klar; datasenteradministratorer, tv-selskaper, forskningsmiljøer og softwareutviklere trenger løsninger som hjelper dem å holde tritt med den eksplosive veksten i ustrukturerte data. Utfordringen er den samme i alle bransjer – enten det er media, forskning eller industri: Nye applikasjoner, formater og teknologier driver den raske økningen av data, som igjen skaper utfordringer, kostnader og kompleksistet knyttet til lagring. Selskapene har behov for en kostnadseffektiv, skalerbar løsning som er enkel å administrere.  

HyperStore - Et standardisert API og ubegrenset skalerbarhet
Cloudians løsning er bygget rundt Amazons S3-API, som har blitt "de fakto standard" for objektlagring. Dette er APIet som softwareutviklere omfavner og det er APIet som majoriteten av produsenter bygger støtte for. I tillegg er løsningen bygget med røtter i storskala-arkitekturer, og dette har Cloudian tatt inn i løsningen. Cloudian bygget en løsning med disse forutsetningene og lanserte HyperStore Objekt lagring i 2011.   

HyperFile – NAS-støtte for HyperStore
Nå nylig har Cloudian lansert Cloudian HyperFile. HyperFile er industriens første løsning for objektlagring som kombinerer enterprise-klasse NAS-funksjoner med sideveis skalering, og muliggjør besparelser på 70 %, sammenliknet med tradisjonell NAS. 

Store bedrifter bygger objektlagring med Cloudian
Cloudian sine kunder finnes i alle bransjer, helt fra store tv-selskaper i USA, til mindre bedrifter i Norge. Disse bruker løsningen til backup-arkiv, bildearkiv, videoarkiv eller IoT-prosjekter. 

nLogic har spisskompetanse innen design, implementering og optimalisering av Cloudians løsninger og hjelper deg i alle faser av anskaffelsen. Ta kontakt med oss på e-post for mer informasjon, eller fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.