Hvordan håndterer du de største utfordringene med trådløse nettverk?

Trådløse nettverk fasiliterer mye av den enorme teknologiske utviklingen vi ser rundt oss i dag. Samtidig har de også sårbarheter, en kompleks arkitektur, og høye kostnader knyttet til drift og vedlikehold.

Trådløse nettverk fasiliterer mye av den enorme teknologiske utviklingen vi ser rundt oss i dag. Samtidig har de også sårbarheter, en kompleks arkitektur, og høye kostnader knyttet til drift og vedlikehold. Hvordan håndterer du dette?

Med trådløst nettverk fra nLogic får du AI-drevne nettverksløsninger som forenkler administrasjon, og gir deg en sømløs brukeropplevelse med optimal ytelse.


Cybersikkerhet

Stadig flere virksomheter rammes av cyberangrep, og de siste årene er det særlig løsepengevirus, sosial manipulering, botnett og tjenestenektangrep som har skapt bekymring. Trusselbildet er imidlertid i konstant endring, og dersom du ikke tar proaktive grep risikerer du tap av persondata og kostbar nedetid.

Slik kan du beskytte det trådløse nettverket ditt:

 • Bruk bare autoriserte wifi-enheter av høy kvalitet, og få bistand fra en datakyndig montør når du setter opp enhetene
 • Beskytt nettverket med flere lag, som brannmurer, DDoS-beskyttelse og innholdsfiltrering
 • Bruk strengere kryptering
 • Sett opp et adskilt gjestenett
 • Skjul nettverksnavnet (SSID), slik at kun ansatte i virksomheten kan koble seg på nettverket
 • Begrens hvilke enheter som har tilgang, for eksempel ved å predefinere hvilke MAC-adresser som kan bruke nettverket

I nLogic tilbyr vi plattformen Mist AI fra Juniper Networks, som bruker kunstig intelligens og maskinlæring til å beskytte trådløse nettverk. Mist AI gir deg streng kryptering (WPA2/WPA3), og oppdaterer nettverket kontinuerlig gjennom automatisk patching.


Brukeropplevelse

Trådløse nettverk skal ikke bare være robuste i møtet med cyberangrep. I 2023 forventes det også at trådløse nettverk er stabile og raske. Kvaliteten på trådløse nettverk defineres av hver enkelt brukers opplevelse.

I nLogic leverer vi raske, effektive og problemfrie løsninger som er designet for å imøtekomme forventningene i dagens digitaliserte samfunn. Gjennom Mist AI får du tilgang til funksjoner som automatisk feilsøking og problemløsning, automatisk optimalisering av nettverksinnstillingene, smart roaming, og et skreddersydd dashbord som gir deg full oversikt.


Kapasitet og dekning

I større virksomheter kan også kapasitet, dekning og nettverksforstyrrelser være utfordrende. Dette påvirkes blant annet av antall aksesspunkter, byggematerialer som betong og stål, antall enheter, og bruken av båndbredde-intensive applikasjoner.

God planlegging og riktig plassering av aksesspunkter er avgjørende for å sikre god dekning og kapasitet. Her kan planleggingsverktøy være til god hjelp. Eksempelvis finnes det verktøy som  bruker informasjon om bygningsstruktur, dekningskrav og trafikkmønster til å optimalisere plasseringen og konfigurasjonen av trådløse aksesspunkter.

Med Mist AI får du tilgang på avanserte funksjoner som optimaliserer nettverket på en intelligent måte. Her kan vi blant annet nevne dynamisk allokering av kapasitet, og radioressursstyring (RRM) som automatisk optimaliserer aksesspunkter. Alt dette bidrar til god kapasitet og dekning, og færre forstyrrelser fra andre trådløse nettverk.


Konfigurasjon og vedlikehold

Konfigurasjon og vedlikehold av trådløse nettverk kan være tidkrevende:

 • Trådløse nettverk består av en rekke komponenter, og feil i en av disse kan føre til problemer med dekning og kapasitet. Slike feil kan være skjulte, og dermed vanskelig å oppdage
 • Trådløse nettverk er sårbare for sikkerhetsbrudd, og kontinuerlig vedlikehold er nødvendig for å beskytte virksomheten
 • Trådløse teknologier utvikler seg raskt, og det kan være utfordrende å holde tritt med alle oppdateringer
 • Det kan også være tidkrevende å sikre at alle enheter i nettverket «snakker sammen»
 • Nye enheter, eller endringer i nettverksinfrastrukturen, kan føre til hyppige konfigurasjonsendringer

Oppdateringer av programvare og fastvare bør gjøres rutinemessig for å sikre at alt fungerer optimalt. Men hva om denne jobben kunne gå av seg selv? Med Mist AI automatiserer du mange av oppgavene knyttet til konfigurasjon og vedlikehold, herunder konfigurasjon av enheter, oppdateringer av programvare og fastvare, og overvåking av nettverkets ytelse.


Skalerbarhet

Virksomheter utvikler seg over tid, og nettverk bør være fleksible nok til å tilpasse seg endringer i enheter, brukere og datatrafikk – uten at det går på bekostning av sikkerhet eller ytelse. For å sikre god skalerbarhet bør virksomheter gjøre en grundig evaluering av hvilke teknologier som kan håndtere ulike fremtidsscenarioer i virksomheten.

Mist AI gir deg uante skaleringsmuligheter, og bruker blant annet maskinlæring til å optimalisere ressursene på nettverket. Dette sikrer en smidig tilpasning til eventuelle behov for økt båndbredde.

Mist-plattformen fra Juniper Networks gir virksomheter en rekke fordeler. Plattformen automatiserer oppgaver, optimaliserer ytelsen, og lar deg skalere etter hvert som nettverksbehovene endrer seg. Men det aller viktigste er at plattformen er skapt for å håndtere fremtidens utfordringer. Dette er et betydelig konkurransefortrinn i en verden der stadig flere enheter tilkobles trådløse nettverk.


Ønsker du å lese mer om trådløse nettverk? 

nLogic leverer trådløse nettverksløsninger drevet av AI som revolusjonerer administrasjon, sikrer optimal ytelse og gir verdifull innsikt om brukernes opplevelser. Alt du trenger å vite om trådløse nettverk finner du her.