Er ditt NAS i ferd med å fylles?

Relatert

Gi det en hjelpende hånd

Mer enn 60% av data lagret på NAS er typisk kald og lite aksessert data. Likevel konsumeres kostbar kapasitet på lagrings- og backupressurser. Vi har løsninger som kan hjelpe deg, ved å flytte data til en arkivløsning, og dermed gjenvinne 60 % av din tier 1 NAS lagringskapasitet.

Løsningen kan på enkelt vis:

  • Frigjøre kapasitet på NAS-løsningen umiddelbart
  • Unngå kostbare kapasitetsutvidelser
  • Redusere Tier 1 NAS-kostnader med 50% eller mer
  • Redusere backup-tiden med 60%
  • Transparent for brukerne, både når data arkiveres og hentes
  • Rask datahenting
  • Fungerer med NFS og SMB/CIFS

Ønsker du å vite mer om denne løsningen? Fyll inn skjemaet og last ned pdf som beskriver løsningen.

Fornavn
Etternavn
E-post
Mobil
Firma
Velg nedlasting
Cloudian-Komprise Solution Brief