Cloud Disaster Recovery

Relatert

Ulike løsninger for Disaster Recovery

Mange selskaper håper at deres DR-plan vil være redningen hvis en uheldig hendelse inntreffer. Det er imidlertid lett å overse en av de grunnleggende elementene bak en god DR-design: kontinuerlig evaluering og implementering av nye og bedre løsninger, for å sikre at planen fungerer optimalt. Hvis du nylig har startet jobben med en DR-plan, så er det viktig å ha et bredt perspektiv på de ulike alternative DR-sitene. Disse vil vi fokusere på i denne artikkelen:

  • Avdelingskontor eller privat sky
  • MSP eller CSP
  • Multi-cloud (offentlig og privat)

Lokalt til privat sky

De fleste tradisjonelle DR-planer bruker prinsippet om varm/kald samlokalisering. Det vil si at varm data ligger i et datasenter selskapet eier, og en "kald kopi" ligger i et annet datasenter, og kan gjenopprettes derfra ved behov. DR-siten ligger sannsynligvis i en annen geografisk region, eller i et datasenter eid av en tredjepart. Dette designet er effektivt, men inneholder ofte eldre, ressurskrevende prosesser og prosedyrer, og oppdateres ofte ikke konsistent. En annen tilnærming er å ha alt innenfor samme datasenter, noe som er billigere, men alt i alt en ganske dårlig ide.


Lokalt til offentlig sky

Bruken av offentlige skyer som DR-site har et betydelig fotfeste. I denne sammenhengen refererer vi til offentlige skyer som MSPer, CSPer og de store skytilbyderne som Azure, AWS og Google Cloud. Mange mener at disse skyleverandørene etter hvert vil bli den langsiktige DR-løsningen for et flertall av bedrifter. 

Hvis du vurderer de offentlige skyleverandørene som DR-site, er det smart å undersøke og evaluere tjenestene, påliteligheten og kostnadene knyttet til dem.

MSPene har også utvidet tilbudet sitt med å implementere replikering og gjenoppretting i sine egne skyer. Dette er en attraktiv tilnærming som muliggjør en mer praktisk implementering, med mindre administrasjon og vedlikehold, siden MSPen tilbyr ressursene som er nødvendig for å utføre en DR-test, failover og failback. Ulempen med denne løsningen er at du mister total kontroll over failover, men det kan samtidig være en god avlastning.

Et annet offentlig sky-alternativ er ha DR-løsningen i eget datasenter, men replikere til MSP-skyen, via et tilpasset grensesnitt, slik at du skal kunne kjøre din egen DR-testing og failovers. Dette er vanligvis et dyrere alternativ, men fordelen er at det gir deg kontroll. Små bedrifter velger gjerne dette alternativet, mens større bedrifter innser at dette ikke er en optimal løsning for deres overordnede DR-strategi. 

Lokalt til Multi-cloud

Det siste alternativet man kan evaluere er det hvor MSPer lar deg replikere dine workloads til offentlig sky, primært Azure eller AWS. Noen selskaper har allerede workloads i de offentlige skyene og foretrekker å ha DR-løsning hos samme leverandør. En fordel ved dette alternativet er at offentlige skytilbydere leverer regionalt mangfold, en viktig del av enhver DR-løsning. Det er egentlig ikke et komplisert eller altfor dyrt alternativ, men tilbudet er ikke gjort lett tilgjengelig, da skytilbyderen blir mellommann i stedet for endepunktet.

Bruk de rette verktøyene til migrering og replikering

De forskjellige skytilbyderne tilbyr deg ulike verktøy som skal lette flyttingen av workloads til skyen - verktøy for migrering, replikering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Det er viktig at du sjekker muligheten for å gjenopprette workloads i den bestemte skyen, hos en annen skyleverandør eller tilbake til ditt eget datasenter. Hvis du vurderer å bruke din eksisterende backupløsning til dette, er det viktig at du samtidig vurderer kompleksitet og kostnader dette medfører - er det verdt investeringen å fortsette å bruke en legacy løsning, eller er det på tide å flytte til en enkel og fullstendig helhetlig løsning?

Det finnes ny teknologi, "født i skyen", teknologi som Rubrik CloudOn og CloudOut, som gir deg muligheten til å replikere dataene dine enkelt og sikkert. Husk at det er svært lave kostnader knyttet til å overføre data til skyen, men det kan være veldig kostbart å lagre eller hente data ned igjen.

Uansett hvilket alternativ du velger for din DR-løsning, bør strategien din være fleksibel. Husk å jevnlig revidere din strategi og oppdatere DR-alternativene dine underveis. Teknologien beveger seg så raskt at nye muligheter og funksjoner er tilgjengelig nesten konstant via SaaS.

Raskere gjenoppretting fra ransomware

Ransomware-angrep blir mer og mer vanlig - antallet angrep vokser med 350 % årlig. Angrepene blir også stadig mer sofistikert, og dermed er det ingen enkel oppgave å alltid ha et perfekt perimeterforsvar. I møte med disse utfordringene bør dermed selskaper sørge for en helhetlig strategi, som innebærer både forebygging og rask gjenoppretting.

Backup av Office 365

Stadig flere selskaper ønsker å konsumere IT som en tjeneste. Applikasjonsdrift krever typisk mer enn en tredjedel av IT-avdelingers tid, noe som gjør det til et godt mål for optimalisering. Ved å flytte vanlige workloads til en SaaS-basert (Software as a service) løsning, kan man frigjøre tid. SaaS-løsninger krever ikke spesialkunnskaper og selskaper kan flytte penger fra investeringskostnader til operasjonskostnader - man betaler for det man bruker når man bruker det. Det kan virke enkelt å skru av workloads on premise og flytte dem ut i skyen, men det er noen bakdeler som ofte oversees idet beslutningene om å flytte ut i skyen tas.

En enklere og sikrere backupløsning

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan gjøres betydeligere enklere enn tidligere. Med mer automatisering følger lavere eierskapskostnader og større fleksibilitet.