Rubrik utpekt som leder av Gartner

Relatert

Gartners Magiske Kvadrant for datasenter backup og gjenoppretting

nLogic er stolt av å kunne dele nyheten om at vår datasenterpartner, Rubrik, er utpekt av Gartner som det ledende selskapet når det kommer til "Completeness of Vision" i Gartner's Magic Quadrant for Data Center Backup & Recovery Solutions.

Last ned rapporten og les:

  1. Hvordan Gartner ser på dagens marked for backup og gjennoppretting.
  2. Gartners evaluering av visjon, styrker og svakheter for hver av produsentene.
  3. Hvorfor Rubrik ble utpekt som leder, og plassert lengst frem på "Completeness of vision".

Ønsker du å teste løsningen, eller har du spørsmål? nLogics datasenterteam har spisskompetanse på Rubriks løsninger, og hvordan disse kan lette din hverdag. Ta kontakt med oss på e-post