Nutanix - øverst til høyre igjen!

Relatert

Nutanix igjen Gartner-leder innen HCI

nLogic er stolt av å kunne dele nyheten om at vår datasenterpartner Nutanix i november 2018 igjen har blitt utpekt som leder i Gartners Magiske Kvadrant for hyperkonvergert infrastruktur. I 2018 hadde Nutanix 51 % av markedet på HCI Software, ifølge IDC.

Fyll inn skjemaet under og last ned en kopi av Gartners rapport til odel og eie. Her er det du får lese i rapporten:

  • En samlet vurdering av området for hyperkonvergerte infrastrukturløsninger, inkludert trender for datasentertransformasjon. 
  • Overveielser for implementering av hyperkonvergert infrastruktur.
  • En evaluering av styrker og svakheter av 12 leverandører av hyperkonvergens.
 
Nutanix Gartner

 

 

 

nLogic har spisskompetanse innen design, implementering og optimalisering av Nutanix løsninger og hjelper deg i alle faser av anskaffelsen.

Fornavn
Etternavn
E-post
Firma
Mobil
Ønsket rapport
Gartners Magiske Kvadrant for HCI, november 2018