4 måter sikkerhetskonsulenter bistår IT-avdelingen

Det er mangel på cybersikkerhetskompetanse i næringslivet, og sikkerhetskonsulenter med spisskompetanse på analyse, arkitektur og løsningsdesign er særlig ettertraktede i arbeidsmarkedet. Har du vurdert å leie inn en sikkerhetskonsulent?

Det er mangel på cybersikkerhetskompetanse i næringslivet, og sikkerhetskonsulenter med spisskompetanse på analyse, arkitektur og løsningsdesign er særlig ettertraktede i arbeidsmarkedet. Har du vurdert å leie inn en sikkerhetskonsulent? 

IT-avdelingen må gape over mange arbeidsoppgaver, og det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på cybersikkerhet. Trusselbildet endrer seg stadig, og løsningene som er gode nok i dag holder ikke nødvendigvis mål i morgen. En sikkerhetskonsulent gir deg fleksibel tilgang på oppdatert kompetanse, og kan beskytte virksomheten din mot cyberangrep og kostbar nedetid gjennom:

  • Regelmessige risikovurderinger og analyser
  • Rådgivning og planlegging av sikkerhetsarkitektur
  • Implementering av sikkerhetsteknologi
  • Opplæring av IT-avdelingens ansatte

Risikovurderinger og analyser med en sikkerhetskonsulent

Sikkerhetskonsulenter bistår gjerne IT-avdelingen med å identifisere potensielle sikkerhetsrisikoer i systemer, nettverk og applikasjoner. Dette kan omfatte oppgaver som sårbarhetsskanninger, trusselvurderinger og utarbeidelser av risikomatriser. Sikkerhetskonsulenter kan også utføre penetrasjonstesting for å teste virksomhetens systemer og nettverk for sårbarheter. Alt dette hjelper IT-avdelingen med å avdekke potensielle sikkerhetshull, og iverksette tiltak for å minimere risikoen for cyberangrep.

Sikkerhetskonsulent og planlegging av sikkerhetsarkitektur

Basert på risikovurderingene kan en sikkerhetskonsulent bistå med rådgivning og planlegging av IT-avdelingens sikkerhetsarkitektur, slik at man utvikler en robust og helhetlig plan som beskytter virksomhetens systemer og infrastruktur. Dette omfatter blant annet design av løsninger som Security Operations Center (SOC), Security Information and Event Management (SIEM), Endpoint Detection and Response (EDR), og andre løsninger og teknologier som bidrar til å håndtere sikkerhetshendelser. En sikkerhetskonsulent kan også utarbeide planer for implementering og administrasjon av sikkerhetsteknologi, samt sikkerhetspolicyer og prosedyrer som sikrer at IT-avdelingen overholder relevante lover og forskrifter.

Implementering av sikkerhetsteknologi

Sikkerhetskonsulenter kan hjelpe IT-avdelingen med å velge riktig teknologi i forhold til behov. Vi har en rekke samarbeidspartnere, og kan tilby markedets beste sikkerhetsløsninger basert på produkter som Juniper Networks SRX brannmurer og Palo Alto Networks neste generasjons brannmurer og Palo Alto Cortex XDR. Palo Alto Networks regnes for å være ledende innenfor cybersikkerhet, og er en aktør som stadig utfordrer status quo. Det gir deg løsninger som kombinerer det siste innenfor sikkerhet med automatisering og analyse. Som Juniper Networks Elite Plus partner, og Palo Alto partner i mer enn 15 år, har vi opparbeidet oss dyp erfaring med disse teknologiene.

I tillegg til brannmurer og endepunktsløsninger, bistår sikkerhetskonsulenter med å velge, installere og konfigurere krypteringsverktøy, antivirusprogramvare, sikkerhetskopieringsløsninger, skysikkerhet – og en rekke andre teknologier som styrker IT-sikkerheten.  

Opplæring av avdelingens ansatte

En sikkerhetskonsulent kan også gi ulike typer opplæring avhengig av virksomhetens behov og krav til sikkerhet. Dette kan være opplæring i sikkerhetsbevissthet, teknisk opplæring, deling av beste praksis, eller en innføring i installasjon og konfigurasjon av ulike programvare. 

Vi legger vi stor vekt på kunnskapsdeling og kompetanseoverføring, og tilbyr blant annet kurs, workshops, seminarer, sertifiseringsløp og en Proof of Concept (PoC) lab. Her bistår vi med opplæring og testing i alle faser av en leveranse. Vi holder også kurs ute hos kundene våre, med skreddersydde opplegg som gjør kompetanseoverføringen mest mulig relevant for hver enkelt virksomhet.