Security Operations

Sikkerhet

Relatert

Har din virksomhet behov for å styrke IT-sikkerheten?

IT-sikkerhet er et fagfelt som krever spesialister. De må være oppdatert på det løpende trusselbildet og de må være tilgjengelige 24/7, 365 dager i året. I tillegg til egne ressurser samarbeider nLogic med Arctic Wolf®, som er en ledende internasjonal aktør innen security operations og sikkerhetsrådgivning. Arctic Wolf kombinerer en intelligent skybasert plattform, med innsikt fra sine 1600 sikkerhetseksperter. Kompetansen gjøres målrettet til våre kunder gjennom dedikerte og navngitte rådgivere som blir kjent med kundens miljø og situasjon. Dette gir organisasjoner personlig og forutsigbar beskyttelse mot både nye og eksisterende trusler.

Med Arctic Wolf tilbyr nLogic Security Operations som en driftet tjeneste. Tjenesten gir verdifullt sikkerhetsutbytte i hele infrastrukturen, med en forutsigbar prisstruktur.

 • SOC tjeneste med 24/7-overvåkning av både OnPrem og Cloud
 • Skybasert plattform for hendelseshåndtering
 • Redusering av risiko, sårbarhetsanalyse, «Threathunt» og trening av brukere
 • Tett samarbeide rundt sikkerhetsreisen


Tett oppfølging i hele sikkerhetsreisen

En Consierge-tjeneste bistår med det løpende sikkerhetsarbeidet, med to dedikerte sikkerhetseksperter som også er inngangsdør til en unik kompetanse hos resten av Arctic Wolf. Gjennom en tett og aktiv relasjon bygges og vedlikeholdes virksomhetens IT-sikkerhet, med bistand fra disse ekspertene. Med utgangspunkt i dagens situasjon i IT-miljøet får dere bistand til neste steg. Enten deres personvernsombud trenger bistand til GDPR eller IT-avdelingen trenger bistand til sikkerhetsarkitekturen eller en konfigurasjon, så er det kort vei til kompetansen og et stort lag av spesialister som er på deres lag.
 

Dyp innsikt, godt samarbeid og rask respons er avgjørende for å møte trusselsbildet

Tjenesten er personlig og målrettet den enkelte virksomhet. Men styrken med storskala, gir både bedre løsninger og raskere respons. Kompetansen og styrken hos Arctic Wolf hviler på 1600 ansatte og erfaringene fra 3000 kunder. Store ressurser står bak rask analyse og utvikling av verktøyer når trusselsbildet endres. Den personlige relasjonen sikrer at denne kunnskapen kommer til alle kunder på kort tid.
 

Fakta om tjenesten

 • Komplett sikkerhetstjeneste som dekker hele infrastrukturen
 • En tjeneste som tar utgangspunkt i den eksisterende sikkerhetsinfrastrukturen for datasenter og skytjenester og optimaliserer denne
 • 24/7/365 overvåkning og support
 • Ubegrensede sårbarhetsscanninger
 • Ubegrenset adgang til sikkerhetseksperter
 • To navngitte personer, dedikert deres virksomhet
 • SLA med 5 minutters responstid og 30 minutter til komplett analyse, rapport og handlingsplan
 • Taktisk rådgivning 24/7
 • Strategisk rådgivning og kontinuerlig samarbeid om deres sikkerhetsreise
 • Løpende trening av brukere


Ønsker du å komme i kontakt? Kontakt oss direkte eller fyll ut skjema og vi kontakter deg:

Ønsker du å lese mer? Vi anbefaler whitepaperet "Build or Buy? Security Operations Center Strategies for Midmarket Companies". Fyll inn skjemaet her og last ned til odel og eie.
Artic-Wolf-whitepaper