Nutanix HCI

Relatert

Hva er Nutanix?

Nutanix er et programvareselskap som leverer løsninger for blant annet datarom. Løsningene er hyperkonvergerte, det vil si at du får virtualisering, lagring, lagringsnettverk og compute i en node. I tillegg leverer Nutanix løsninger for skytjenester, automasjon, sikkerhet, IoT og VDI.

Nutanix programvare forenkler drift og vedlikehold drastisk, slik at man får frigjort tid til å jobbe proaktivt fra et IT-perspektiv. En løsning fra Nutanix gir en moderne plattform som på enkelt vis lar IT tilby de tjenester foretaket etterspør, med fleksibiliteten, sikkerheten, enkelheten, automasjonen og skalerbarheten som man får i en offentlig sky, enten ressursene som leveres er interne eller eksterne.

Nutanix leverer altså en ekte hybrid skyløsning, som gjør selskapets IT-avdeling om til et senter for innovasjon og ikke bare en utgiftspost for bedriften. Anerkjente selskap som IDC, Gartner og Forrester anser Nutanix som den ledende aktør for Hyperkonvergerte løsninger (HCI), og i 2018 gikk Nutanix forbi VMware som den største aktøren i bransjen for programvaredefinerte datasenterløsninger. 

Om løsningen:

 • Datalokalitet og relokalisering
  Nutanix teknologi vil alltid holde all data tilhørende en VM lokalt på den noden VMen kjører på. Hvis en VM blir flyttet vil data for denne VMen bli flyttet også. Flyttingen skjer automatisk, og data som benyttes mest flyttes først, og kalde data flyttes til slutt, når det er ledig kapasitet på systemet. Dette betyr at dataene det er behov for vil ligge på samme node som den virtuelle maskinen, og dette reduserer trafikken mellom nodene og øker ytelsen for applikasjonene
 • Deduplisering, komprimering og Erasure Coding (EC)
  Normalt ser vi mellom 2 til 4 ganger effektivisering ved bruk av deduplisering, komprimering og EC. En Nutanix-løsning kan utnytte opp til 95% av tilgjengelige lagringsressurser. Med disse innebygde teknologiene betyr det at man ofte kan klare seg med mindre brutto disk-kapasitet i nodene, enn det behovet for netto lagringsplass tilsier.
 • Skalering og rebalansering av data
  Nutanix vil automatisk rebalansere et cluster når det blir lagt til nye noder. Kombinert med prediktiv analyse av behov fra Prism administrasjonsgrensesnitt, er det med denne teknologien enklere å legge til noder i clusteret etterhvert som behovet for mer kapasitet øker, enten behovet er mer CPU, minne eller lagring. Løsningen vil skalere lineært når det gjelder ytelse og kapasitet. Det finnes en rekke nodetyper, både generelle, noder med kun lagring, og noder med kun CPU og RAM, noe som sikrer en fornuftig skalering etter behov. I et Nutanix-cluster kan man mikse hardware med forskjellig CPU-/minne-konfigurasjoner, også på tvers av hardwaregenerasjoner. På disklaget kan man mikse mellom størrelser og lagringsteknologier (SSD, NVME og HDD). Det er også mulig å legge til kun compute og eller lagringsservere. Alle disse funksjonalitetene gjør at man kan utnytte sine initielle investeringer, hvis bruksmønsteret endrer seg.
 • Support
  Nutanix er stolte av å levere bransjens beste support til sine kunder. Med 8 globale supportsentere og topptrent personell løser de i snitt en supportforespørsel på 30 minutter. Nutanix Net Promoter Score har ligget rundt 90 i snitt de siste 4 årene, mot et bransjegjennomsnitt på ca. 30. Det betyr at deres kunder er de mest fornøyde i hele IT-bransjen.
 • Ingen egen infrastruktur for administrasjon
  Om man velger å bruke VMware istedenfor Nutanix egen hypervisor, AHV, tillater løsningen vCenter å kjøre direkte på clusteret. Det betyr at man ikke lenger vil trenge egen infrastruktur for vCenter, og at løsningen vil være enklere å drifte sammenlignet med tradisjonell 3-lags arkitektur.
 • Oppgraderinger med ett klikk og uten nedetid
  En Nutanix-løsning kan oppgraderes uten nedetid, enten det er firmware eller software som oppgraderes. Dette betyr at man kan redusere antall timer som i dag blir brukt på kvelds- og helge-jobbing, noe som er et bidrag til å redusere både driftskostnader og vedlikeholdsvindu. Oppgraderinger gjøres enkelt med ett klikk, via Nutanix Life Cycle Management (LCM) i Prism.
 • Administrasjon for flere lokasjoner og clustere i ett vindu
  Nutanix gir deg Prism - et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt som gir 100% oversikt og kontroll over hele infrastrukturen, uavhengig av lokasjon og hypervisor. Ved å samle administrasjon under ett kan man enklere gjøre endringer i infrastrukturen, og utrulling av nye tjenester vil gå raskere. Det betyr at selskaper kan lansere nye tjenester raskere, og at IT kan gjøre endringer uten å planlegge dette i flere separate verktøy. Prism har også innebygget funksjonalitet for maskinlæring, prediktiv analyse og automasjon. Prism kan i tillegg selvsagt integreres mot andre verktøy gjennom åpne REST APIer.
 • Fritt valg av hypervisor
  En Nutanix-løsning har støtte for AHV (Nutanix innebygde hypervisor, som følger med løsningen), VMware ESXi, Hyper-V (Microsoft) og XenServer. Det gir fleksibiliteten til å velge den hypervisoren som gir mest verdi for dere. 45% av Nutanix noder globalt kjører i dag på AHV.
 • Hybrid lagring som yter
  En Nutanix-løsning har en arkitektur som ikke er avhengig av egne read cache disker. Det betyr at i en hybrid løsning hvor SSD+HDD eller NVME+SSD kombineres, vil de mest brukte dataene alltid ligge på den raskeste disktypen. Nutanix utnytter alle diskene i løsningen til både les og skriv, og er derfor ikke avhengig av egne cache-disker. En god hybrid arkitektur er en kjempefordel, både med hensyn til kostnadsbesparelser og effektivitet, men ikke minst også ytelse. Nutanix leverer også All Flash-baserte løsninger, for de som ønsker det.
 • Sikkerhet
  Nutanix leverer innebygget, «self healing» sikkerhet. Sikkerhet er viktig for alle selskaper, og Nutanix produkter leveres derfor ferdig implementert med en STIG (Secure Technical Implementation Guide), og mekanismer som sikrer at denne overholdes over tid. Nutanix har innebygde sikkerhetsløsninger og brukes i dag av noen av de mest kritiske kunder i hele verden, for eksempel innen forsvars- og sikkerhets-sektoren, samt banker og sykehus.
 • Tilleggsfunksjonalitet
  Når man har bygget en moderne HCI-infrastruktur med Nutanix, får man ekstrem ytelse, sikkerhet, og ett enkelt brukergrensesnitt for all administrasjon. Dette utgjør grunnmuren i infrastrukturen din. Da er det fint å vite at med en løsning fra Nutanix, kan tilleggsfunksjonalitet enkelt skrus på, uten omfattende kompleksitet, kostnad, og tidsbruk.

  Denne tilleggsfunksjonaliteten illustreres under, og omfatter blant annet: mikrosegmentering, skyintegrasjon, filserver, objektlagring, container-tjenester, self service portal, kostnadsoptimalisering for offentlig sky, database management, med mer:
   
img-nutanix-customer-journey-core-essentials-enterprise


Denne funksjonaliteten, levert i en integrert plattform som kjører på maskinvare fra leverandør etter deres ønske, vil gi en ny og moderne infrastruktur som vil kreve betraktelig mindre tid og arbeid å installere, drifte, utvide og overvåke. Grunnen til dette er at løsningen er bygget fra bunnen med moderne programvareteknologi, samt enklere og bedre verktøy for administrasjon. Det betyr at de ansatte kan bruke tiden sin mer effektivt og bidra til mer innovasjon i foretaket. Når en slik løsning kombineres med bransjens beste support – er Nutanix en selvsagt aktør å vurdere for deres fremtidige prosjekter.