nLogic @ TelecomWorld i Ålesund

nLogic @ TelcomWorld

TelecomWorld går av stabelen i Ålesund 9. - 10. september 2021. Rundt 200 deltakere fra ledersjiktet i hele verdikjeden i den norske bredbåndsbransjen er forventet å delta i Ålesund. Få med deg ny inspirasjon og ideer fra 2 spennende konferansedager med god tid til mingling, god mat og drikke samt underholdning sammen med blant andre politikere, myndigheter, leverandører og en mengde operatører.

nLogic deltar på konferansen, og Golstan Eliassi i nLogic, vil holde foredrag på dag 2, den 10. september kl 11.35, med følgende innhold:

Et moderne nettverk basert på AI

Det har gjennom de siste årene vært en enorm utvikling i mange bransjer hvor ny teknologi blir utviklet for å gi sluttbrukere en bedre tjeneste. Det stilles stadig større krav til pålitelighet og brukervennlighet samtidig som ny funksjonalitet og kompleksitet bare øker i omfang. Dette stiller ikke bare høye krav til de som utvikler nye produkter men også til de som operasjonelt sitter med ansvaret for at produktene blir levert i henhold til forventning. Hvordan har man valgt å løse denne utfordringen og hvordan skal vi klare å gjennomføre dette på en kostnadseffektiv måte?

Mer info og påmelding: www.telecomworld.no

nLogic vil være tilstede fra onsdag 8. september, for mer informasjon og for å avtale møte, ta kontakt:

Robert R. Olsen
E: Robert.olsen@nlogic.no
M: +47 91128641