Multicloud

Ved å bygge multicloud kan organisasjoner bruke og dra nytte av flere tjenester fra flere sky-leverandører.

Hva er multicloud?

Multicloud er bruken av compute- og lagringstjenester fra flere forskjellige tilbydere i en heterogen arkitektur. Multicloud gjør det mulig for selskaper å levere applikasjonstjenester på tvers av private og offentlige skyer. Eksempelvis kan du benytte deg av flere skytilbydere, flere skykontoer, flere soner for skytilgjengelighet eller ha flere regioner/lokasjoner.

I følge National Institute of Standards and Technology, kan de forskjellige sky-modellene defineres som:

  • Privat sky: Infrastrukturen er utelukkende til bruk for én organisasjon, bestående av flere brukere. Den kan eies, administreres og drives av organisasjonen, en tredjepart, eller en kombinasjon av disse, og kan være fysisk plassert i eller utenfor bedriftens lokasjoner.
  • Offentlig sky: Infrastrukturen er tilgjengelig for fri bruk av allmennheten. Den kan eies, administreres og drives av en privateid bedrift, utdanningsinstitusjon eller offentlig eid organisasjon, eller en kombinasjon av disse. Offentlige skyer er fysisk plassert i skyleverandørenes lokasjoner.
  • Hybrid cloud: Infrastrukturen består av to eller flere forskjellige sky-infrastrukturer (privat eller offentlig), som forblir unike enheter, men er bundet sammen av standardisert eller proprietær teknologi, som muliggjør flyt av data og applikasjoner.

Vi kan levere løsninger som gir deg din egen sky under ditt eget tak, men som er sømløst integrert med offentlige skyer.

Hvorfor bygge en multicloud?

Ved å bygge multicloud kan organisasjoner bruke og dra nytte av flere tjenester fra flere sky-leverandører. Tilkobling som gir rekkevidde fra ende-til-ende er nøkkelen til multicloud! Hvordan tilkoblingen er satt opp vil ha avgjørende betydning for sikkerheten og den operative kontrollen i en multicloud-arkitektur.

Multicloud, fra ende til ende, er mer enn datasentre og offentlige skyer; det inkluderer også å koble forskjellige applikasjoner til hverandre og til de forskjellige lokasjonene hvor brukerne, ansatte og kunder befinner seg. Denne virkeligheten krever en rekke multicloud komponenter som illustrert på bildet.

Hvordan forbereder du deg på en multicloudarkitektur?

En multicloud-arkitektur er et stort miljø, og krever at organisasjoner forbereder seg på riktig måte, så de er i stand til å håndtere denne uunngåelige virkeligheten.

1. Enhetlig verktøylinje: En enhetlig verktøylinje bør helst tilby verktøyer for DevOps, application runtime cluster og middleware, som ideelt sett kan brukes i de fleste av organisasjonens prosjekter. Verktøyene må fungere på en hvilken som helst sky-infrastruktur (inkludert eldre infrastruktur). Man bør oppfordre til bruk av open-source-baserte tjenester, som administreres i mange skyer, eller de som organisasjoner kan ta med og administrere på egen hånd.

2. Koble skyene sammen: Flere skyer bør kobles sammen for å muliggjøre pipelineautomatisering, tillate splittede applikasjonsnivåer, og sikre datareplikering for lagring eller distribuerte applikasjoner, og sikkerhetskopier for gjenoppretting og sikring.

3. Enhetlige og forenklede policyer: Bruk cloud management-plattformer for å heve organisasjonens orkestrering i og på tvers av skyene. Enhetlig konfigurasjon og administrasjon med federerte eller globale kontroller. Bruk abstraksjon i provisjoneringsmodeller og APIer.

4. Planlegg og forbered deg på forhånd: Utvikle en bevisst strategi for multicloud som en IT-plattform, ta deg god tid til å planlegge og å bygge den ideelle plattformen for organisasjonen. Unngå hast, noe som kan resultere i at utviklere forbruker tjenester etter eget forgodtbefinnende, og dermed begrenser organisasjonens fremtidige fleksibilitet.

Ved å jobbe på tvers av flere sky-miljøer, kan organisasjoner maksimere sin avkastning, samtidig som de minimerer risikoen knyttet til individuelle skymiljøer. Fleksibiliteten og verdien av en godt styrt multicloud-plattform gir fordeler og fleksibilitet til forretningen. Hvis du vil se på nyere statistikk for sky-konsum og -adopsjon, se mer her: Status for Cloud Report.

Har du spørsmål om multicloud?

Fyll inn skjema for å kontakte oss. En av våre eksperter vil kontakte deg på e-post.