Automatisering

Nettverk

Nettverksautomatisering

Med fremveksten av sky, 5G og AI blir brukere, enheter og applikasjoner stadig mer mobile. Som nettverksoperatør ser nLogic at tjenesteopplevelsen større virksomheter, tjenesteleverandører og skyleverandører evner å gi sine brukere, har blitt en kritisk differensierer. Det er ikke nok å holde tritt med sluttbrukernes forventninger, man må overskride dem.

Som nettverksoperatør kan nLogic bistå med å optimalisere og effektivisere tjenesteopplevelsen du skal tilby dine brukere. Nettverksautomatisering bidrar til å redusere interne IT-kostnader, forenkle operasjoner og effektivisere ressursbruk. Det muliggjør også dynamisk skalering, som møter behovsendringer innen kapasitet og tjenester.

For å være i forkant av brukernes stadig skiftende krav, må nettverket ditt være responsivt, fleksibelt og man trenger innsiktstilgang. Kort sagt, du trenger et brukerstyrt nettverk som automatisk kan benytte erfaringer og tilpasse seg deretter.

nLogic har kompetanse innen teknologier for nettverksautomatisering, som spesielt kan ha stor effekt for litt større nettverk. Våre løsninger består av produkter fra utvalgte samarbeidspartnere som har innebygget automatisering og kan tilby en rekke verktøy som forenkler nettverksdrift.
 

Automatiser testing og overvåkning

Gjennom nLogics partner Juniper Networks, kan vi tilby Paragon Active Assurance; en programmerbar, aktiv test- og overvåkingsløsning for fysiske, hybrid- og virtuelle nettverk. I motsetning til passive overvåkingsmetoder bruker Paragon Active Assurance aktiv trafikk for å verifisere applikasjoners og tjenesters ytelse i sanntid og gjennom hele tjenestens leveransetid.


 

Automatisering av trådløse operasjoner

Skytjenesten Wi-Fi Assurance, fra nLogics partner Juniper Networks, erstatter manuelle feilsøkingsoppgaver med automatiserte trådløse operasjoner:

  • Få forutsigbar, pålitelig og målbar Wi-Fi med unik oversikt over brukertjenestenivåer
  • Sett opp og spor viktige trådløse kriterier som tid for tilkobling, kapasitet, dekning og gjennomstrømning
  • Avviksdeteksjon registrerer automatisk pakker for korrelasjon av hendelser og bygger nettverksintelligens med radioressursadministrasjon (RRM) på klientnivå


 

Automatisering av datasenternettverk

Gjennom nLogics partner Juniper Networks, kan vi tilby automatiserings-programvareløsningen Apstra som forenkler prosessen med å designe, distribuere og betjene datasenternettverk, i miljøer med flere leverandører. Du trenger kun å beskrive hva som er nødvendig; for eksempel rekkevidde, sikkerhet, kvalitet på opplevelsen eller samsvar. Programvaren konfigurerer nettverket automatisk deretter og forsikrer at det kontinuerlig fungerer som forutsatt med proaktiv varsling om når et problem kan brygges.


 

Automatisering av installasjon av nye nettverks-elementer

Zero Touch Provisioning (ZTP) lar deg konfigurere og klargjøre enheter automatisk, og reduserer de manuelle operasjonene som kreves for å legge til enheter i et nettverk.


 

Selvjusterende aksess- og aggregeringsnettverk

Gjennom nLogics partner Infinera, kan vi tilby deres Auto-Lambda-funksjon som forenkler installasjon av optiske aksess- og aggregeringsnettverk. Løsningen gjør det mulig å koble DWDM-optikk direkte i rutere og switcher, til og med utstyr som ikke støtter tunebar DWDM-optikk originalt. Auto-Lambda SFP+ stiller automatisk alle optiske signaler til riktig bølgelengde i begge ender av linken. Det fører til en reduksjon i installasjons- og konfigurasjonsfeil og redusert behov for dypere ekspertise innen optiske nettverk. Resultatet blir en forenklet installasjon og en mye enklere hverdag for teknikere og installatører.