Multicloud forberedelse

Relatert

Slik forbereder du deg på en multicloudarkitektur

En multicloud-arkitektur er et stort miljø, og krever at organisasjoner forbereder seg på riktig måte, så de er i stand til å håndtere denne uunngåelige virkeligheten.

1. Enhetlig verktøylinje: En enhetlig verktøylinje bør helst tilby verktøyer for DevOps, application runtime cluster og middleware, som ideelt sett kan brukes i de fleste av organisasjonens prosjekter. Verktøyene må fungere på en hvilken som helst sky-infrastruktur (inkludert eldre infrastruktur). Man bør oppfordre til bruk av open-source-baserte tjenester, som administreres i mange skyer, eller de som organisasjoner kan ta med og administrere på egen hånd.

2. Koble skyene sammen: Flere skyer bør kobles sammen for å muliggjøre pipelineautomatisering, tillate splittede applikasjonsnivåer, og sikre datareplikering for lagring eller distribuerte applikasjoner, og sikkerhetskopier for gjenoppretting og sikring.

3. Enhetlige og forenklede policyer: Bruk cloud management-plattformer for å heve organisasjonens orkestrering i og på tvers av skyene. Enhetlig konfigurasjon og administrasjon med federerte eller globale kontroller. Bruk abstraksjon i provisjoneringsmodeller og APIer.

4. Planlegg og forbered deg på forhånd: Utvikle en bevisst strategi for multicloud som en IT-plattform, ta deg god tid til å planlegge og å bygge den ideelle plattformen for organisasjonen. Unngå hast, noe som kan resultere i at utviklere forbruker tjenester etter eget forgodtbefinnende, og dermed begrenser organisasjonens fremtidige fleksibilitet.

Ved å jobbe på tvers av flere sky-miljøer, kan organisasjoner maksimere sin avkastning, samtidig som de minimerer risikoen knyttet til individuelle skymiljøer. Fleksibiliteten og verdien av en godt styrt multicloud-plattform gir fordeler og fleksibilitet til forretningen. Hvis du vil se på nyere statistikk for sky-konsum og -adopsjon, se mer her: Status for Cloud Report.