Network Access Control – NAC

Øk sikkerheten på nettverk og infrastruktur ved å sikre og verifisere brukere, applikasjoner og data.

Hva er Network Access Control

Network Access Control, også kalt NAC er en sikkerhetsteknologi som bruker for å kontrollere og administrere tilgangen til nettverket for enheter og brukere. Hensikten med en teknologien er å sikre at kun autoriserte enheter og brukere får tilgang til nettverket, samtidig som begrenser og oppdager uautoriserte tilkoblinger.

Få bedre kontroll på nettverksressurser

Ved å implementere NAC vil en virksomhet oppnå bedre kontroll over nettverksressursene og forbedre sikkerheten ved å sørge for at det bare er autoriserte enheter og brukere som har tilgang.

Sikre nettverket med en NAC-løsning

Vi hjelper deg med å redusere risikoen for angrep og kan sammen bistå med å tilpasse en god NAC-løsning for din nettverksinfrastruktur. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å sikre og verifisere enheter og brukere.

Ønsker du mer informasjon om Network Access Control?

Fyll inn skjema for å kontakte oss. En av våre eksperter vil kontakte deg på e-post.