Hva er en SOC-tjeneste?

Alt du trenger å vite om SOC og hvordan du kan komme i gang


De fleste har hørt om SOC, men hva er en SOC?
nLogic inviterer til webinar fredag 13. januar. kl 09:30 – 10:15.

Vi inviterer til webinar for å gi deg bedre forståelse av hva Security Operations Center (SOC) er og viktigheten av SOC sin rolle innen IT-sikkerhet. Sikkerhetsovervåkning 24/7, sårbarhetsskanning og sentral logging er noen av fordelen med SOC, men visste du også at SOC kan erstatte flere tjenester i din tech-stack og forenkle IT-driften?

I løpet av 45 min vil du lære mer om:

  • Hva bør en SOC-tjeneste kunne? (teknologi og løsning)

  • Hvorfor trenger du en SOC-tjeneste og hvilke problemer løser den?

  • Hvordan SOC beskytter data og endepunkter.

  • Påvirkning av SOC og hvordan den erstatter andre tjenester

  • Hvilke kostnader er forbundet med en SOC-løsning.

Webinaret passer for IT-ledelse, IT-teknisk og innkjøp i alle typer selskaper.

For mer informasjon, ta kontakt:

lau-sørensen-nlogic

Lau Sørensen
M: 90 53 35 24
E: lau@nlogic.no

 


Relatert

nLogic bringer ledende SOC tjeneste med 1600 sikkerhetseksperter til det norske markedet

Inngår partnerskap med en av verdens ledende aktører innen Security Operations
Karoline G. Johnsen 27. jan 22

Arctic Wolf

nLogic er partner med Arctic Wolf®, som er en ledende internasjonal aktør innen Security Operations. Samarbeidet er inngått for å hjelpe våre kunder med å beskytte seg mot dagens avanserte nettangrep. Arctic Wolf’s intelligente skybaserte plattform overvåker alle viktige datakilder, inkludert endepunkt, nettverk og sky. Bak løsningen står 1600 eksperter innen Security Operations. Dette gir organisasjoner tilpasset og forutsigbar beskyttelse mot både nye og eksisterende trusler.

Security Operations

IT-sikkerhet er et fagfelt som krever spesialister. De må være oppdatert på det løpende trusselbildet og de må være tilgjengelige 24/7, 365 dager i året. I tillegg til egne ressurser samarbeider nLogic med Arctic Wolf®, som er en ledende internasjonal aktør innen security operations og sikkerhetsrådgivning. Arctic Wolf kombinerer en intelligent skybasert plattform, med innsikt fra sine 1600 sikkerhetseksperter. Kompetansen gjøres målrettet til våre kunder gjennom dedikerte og navngitte rådgivere som blir kjent med kundens miljø og situasjon. Dette gir organisasjoner personlig og forutsigbar beskyttelse mot både nye og eksisterende trusler.
Karoline G. Johnsen 26. jan 22