nLogic @ Telecom World Bergen

Bli med til Bergen på høstens stormønstring for bredbåndsbransjen 23.-24. oktober

nLogic deltar og holder foredrag også på høstens Telecom World. Vi ser frem til igjen å delta på en av de beste møteplassene for bredbåndsbransjen.

Velkommen til Bergen i det nye Vestland Fylke og byens mest ikoniske hotel, det ærverdige Hotel Norge!

 

Fiber før og etter 2023, bedriftsmarkedet og 5G. Det vil være hovedfokus på Telecom World på nye Hotel Norge i Bergen. Nytt er korte dueller på aktuelle debattema. Slik søker vi å øke bredden i programmet ut over de enkelte sesjonene.

Onsdag 23. oktober

Fibermarkedet mot slutten. Utfordringer før og etter 2023.
Hva gjør eierne av fiberselskapene med at markedet via kobbersaneringen får et kortere, men på kort sikt større marked? Telenor øker sine fiberinvesteringer kraftig. Må de som vil ta en posisjon, øke sine bevilgninger de nærmeste 3-4 årene? Og hva skjer så? Betyr Telenors kobberdeadline 1/1/2023 at alle fiberoperatører må forsere sin utbygging? Er det bare justeringsmarked igjen etter 2023.

Det stygge Dyret på Internett – hvem kan stoppe det?
Hvordan stanse falske nyheter, hatmeldinger og trusler? Bør alle kommentarer ID-indentifiseres? Er det mulig å innføre kontroll uten å ramme ytringsfriheten eller ramme personvernet? Hvem tar ansvaret? Lovgiverne- domstolene – teleoperatørene – de sosiale mediene selv? Teleoperatørene lever dels av den trafikkveksten sosiale medier skaper, men Internett har også en bakside. Er uhumskheten en trussel mot nettrafikken?

Torsdag 24. oktober

Bedriftsmarkedet – 5G, fiber og nye tjenester
I første fase vil 5G-operatørene i Norge rette mye oppmerksomhet mot bedrifts- og offentlig marked. Allerede er havbruk, autonome skip, entreprenørbransjen og helsesektoren med i piloter. Dette indikerer økt konkurranse i B2B-markedet. Samtidig skaper kobbersaneringen store utfordringer for mange bedrifter. Hvilken posisjon tar kraftbransjen i 5G og AI. Kraftbransjen er alt implisert i droneprosjekter og har betydelige lukkede mobilnett i drift. Får vi tettere samarbeid mellom systemintegratorer og fiberselskapene?