Rubrik Hands-on Lab

Cyber Resiliency

Datadrevne forretningsmodeller gjør at selskapers data blir et stadig mer lukrativt angrepsmål, og ransomware-angrepene blir stadig mer sofistikerte. I fjerde kvartal 2019 økte antallet ransomware-angrep med 148 %* og 75 % av de angrepne selskapene hadde oppdatert endepunktsbeskyttelse**. Mange selskaper er derfor, med rette, urolig for å oppleve angrep.
 

Heldigvis kan Rubrik tilby en løsning: 

  • Backupfiler som ikke lar seg kryptere
  • Alarm ved unormal endring av data, samt oversikt over data som er berørt
  • Umiddelbar gjenoppretting til normalsituasjon

Denne løsningen gir selskaper muligheten til å gjenoppta forretningskritiske operasjoner umiddelbart, uten å måtte betale løsepenger.

nLogic inviterer til en hands-on lab den 14. mai 2020 kl 10:00 - 13:00. Der får du presentert hvordan Rubriks løsning gjør ditt selskap mer motstansdyktig mot angrep, og i tillegg får du din helt egen instans, hvor du kan teste løsningen. 

Agenda:

10:00 - 10:30: Hvorfor Rubrik?
10:30 - 10:55: Cyber Resiliency
11:00 - 12:35: Rubrik Hands-on Lab
12:35 - 13:00: Q&A, oppsummering

Speaker: Salvatore Buccoliero, Channel SE, Nordic and Baltics, Rubrik

*McAfee Threat Report Dec 2019
**Understanding Ransomware and the Impact of Repeated Attacs, Sophos

Rubrik revolusjonerer backup-markedet

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan gjøres betydeligere enklere enn tidligere. Med mer automatisering følger lavere eierskapskostnader og større fleksibilitet.

Raskere gjenoppretting fra ransomware

Ransomware-angrep blir mer og mer vanlig - antallet angrep vokser med 350 % årlig. Angrepene blir også stadig mer sofistikert, og dermed er det ingen enkel oppgave å alltid ha et perfekt perimeterforsvar. I møte med disse utfordringene bør dermed selskaper sørge for en helhetlig strategi, som innebærer både forebygging og rask gjenoppretting.

Rubrik Polaris SONAR

Selskaper tar i bruk skyen mer og mer, og det medfører en stor grad av datafragmentering. Dette gjør det vanskelig å få oversikt over hvor data ligger, og samtidig innebærer det en økende risiko for brudd på personvernregler og -forskrifter, noe som kan medføre stor finansiell risiko og tapt omdømme.