NO | SE

nLogic @ Uninettdagene 2019

Uninettdagene 2019

nLogic er til stede på Uninettdagene 2019 med stand og innlegg. 

Konferansen byr på en blanding av plenumssesjoner og parallelle sesjoner, og arrangeres 11.–12. november 2019 på Britannia Hotel i hjertet av Trondheim sentrum. 

Digital infrastruktur – Above and beyond?

Regjeringen har som mål at Norge skal drive verdensledende forskning og utdanning. Dette krever høy grad av digitalisering. Infrastruktur, mellomvare, data og sikkerhet er viktige byggeklosser i den digitale grunnmuren for utdanning og forskning. Grunnmuren er en viktig premissgiver for pågående og framtidig digitalisering på universiteter og høyskoler.

Hvordan kan den digitale infrastrukturen best muliggjøre at forskerne, studentene, foreleserne og lederne blir verdensledende i sitt arbeid? I hvilken retning ønsker eller tror vi at utviklingen går, og i hvor stor grad evner vi å oppfylle nåtidens og framtidens krav til digital infrastruktur? Undervurderer vi framtidens behov og sakker akterut? Eller bygger vi for sterk og robust infrastruktur? Strekker vi oss for langt – above & beyond?

Dette vil bli undersøkt og drøftet nærmere på Uninettdagene 2019. 

Ønsker du å avtale et møte med oss under arrangementet, kontakt:

Arne Giæver
Key Account Manager – Data Center Solutions
m: +47 93 05 54 28