nLogic Summit 2022


Hold av datoen for årets nLogic Summit, 9. juni fra kl. 09:30! Vi håper på at vi år igjen kan arrangere nLogic Summit på forsommeren, og avslutte arrangementet med en skikkelig sommerfest!

Agenda og mer informasjon kommer.