nLogic Summit 23. mai 2019

#Demodag #Dagens muligheter #No_foilware #Sommerfest

nLogic inviterer til en dag helt uten foilware og løfter om kommende funksjonalitet, men full av faktiske, reelle eksempler på hvordan nLogic kan hjelpe kunder å forenkle hverdagen her og nå. Etter faglig opplegg inviterer vi til en real sommerfest med alt som hører til!

Hvor: Pakkhuset 
Når: Torsdag 23. mai fra kl. 10:30 - 16:45, fest og middag fra 17 - ....

 

Ola-Thoresen-nlogic

Med input fra ulike fagfolk, vil Ola Thoresen i nLogic lede dagen, ta oss gjennom ulike demonstrasjoner, og presentere komplette løsninger og utstyr som kan tas i bruk i dag. Vi vil blant annet vise løsninger fra Juniper Networks, Infinera, Nutanix, Cloudian og Rubrik, samt hvordan disse spiller sammen. I tillegg vil vi demonstrere hvordan man kan automatisere og overvåke.

Agenda
Selskapet Terra Nova (fiktivt) skal etablere seg i Norge på 7 dager. Vi skal demonstrere hvordan selskapet går fra ingenting til en komplett enterprise med all infrastruktur og løsninger som trengs. 

10:30-11:10 Dag 1 - Hovedkontoret
Terra Nova skal etablere et hovedkontor. Her skal det kobles opp et spredenett som skal håndtere både PCer, en telefoniløsning og wifi. De har behov for å sikre nettverket, og ønsker en moderne sikkerhetsløsning som analyserer innholdet i dataene. De ønsker derfor å sette opp en firewall med applikasjonsgjenkjenning, spam- og webfiltrering.

Terra Nova har behov for å ha 100% kontroll over en del av dataene, ettersom dette ikke kan deles med andre. De ønsker derfor å etablere et lokalt «datasenter» for å drifte interne tjenester som AD, CRM og ERP-system, samt at de må etablere en filserver.

11:10-11:50 Dag 2 - DR Site
Terra Nova har behov for redundans, og vil derfor også etablere et eksternt datasenter. De har skaffet seg lokaler i en fjellhall på Gjøvik, og på grunn av sikkerhet og for fleksibilitetens skyld ønsker de å leie en mørk fiber mellom fjellhallen og hovedkontoret i Oslo. De har behov for høy kapasitet og kryptering av trafikken.

12:00-12:40 Dag 3 - Avdelingskontorene/konnektivitet
Terra Nova skal også koble opp avdelingskontorer i flere byer, som varierer i størrelse. De ønsker lokale internettilknytninger til avdelingskontorene for å spare penger, og for å ikke gjøre seg avhengig av én VPN/WAN leverandør. De ønsker derfor å benytte IPSec for kontakt med hovedkontoret.

12:40 Lunsj

13:30-14:10 Dag 4 - Azure og andre tjenester
Terra Nova utvikler en applikasjon som anvendes av tusenvis av brukere i Norge. De har en strategi om å anvende Public Cloud og har valgt Microsoft Azure. De må etablere miljø i Azure og sikre at administrasjon av dette blir så enkelt som mulig.

Applikasjonen til Terra Nova samler en stor mengde data som skal oppbevares over tid – bl.a. bilder og logging av data fra diverse måleutstyr. Det blir for kostbart å etablere denne lagringen i Azure og de beslutter heller å etablere objektlagring i eget datasenter. Denne kan de anvende til en rekke andre formål og de vil oppnå store besparelser på både primær lagring og backupløsning. 

14:10-14:50 Dag 5 - Backup / Sikkerhet
Nå som produksjonsmiljøet er satt opp, har de et behov for sette opp en backup-tjeneste, samtidig som hele miljøet må sikres. Terra Nova har ikke egen backup-ansvarlig så nøkkelordet her er forenkling og automatisering.

Kunden vet at de løpende er under angrep, og er spesielt bekymret for at løsepengevirus skal påvirke både egne brukere og applikasjonen som driftes i Azure. «Noen hackere kommer til å lykkes», tenker de, og vil derfor gjerne begrense muligheten for at en angrep spredes. Samtidig vil de være sikker på at data raskt kan reetableres etter et angrep.

15:00-15:40 Dag 6 - Automatisering
Terra Nova ønsker å forenkle hverdagen så mye som mulig, og vil ha mest mulig automatisering og overvåkning på plass. Vi ser på praktiske eksempler innfor flere verktøy på hvordan dette kan gjøres.

Dag 7 Fest!

Hele selskapet er nå oppe og går. Terra Nova har fått på plass redundans av tjenester og backup av både data og annet innhold. De har overvåkning og monitorering, og når de trenger å få opp en ny tjeneste, et nytt avdelinngskontor eller en ny server, krever det minimalt med innsats. De kan være sikre på at all infrastruktur blir ferdig og korrekt konfigurert OG tatt backup av hver gang de gjør en endring.

15:40-16:40 Mingling og besøk på levereandørstands, med mer informasjon og mulighet for å stille dine spørsmål

16:45 Middag og fest!

 

 

nLogic-summit-2019-pakkhuset