KiNS konferansen 2024

Vi deltar på KiNS konferansen som arrangeres i Tromsø fra 29. – 30. mai. Møt oss på vår stand og delta på vårt foredrag på Pre-Kins.

En mann tegner og forklarer i et møte.
  • Dato

  • Type

    Konferanse

KiNS konferansen er en årlig begivenhet og en viktig møteplass for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Overordnet tematikk for konferansen i 2024 er ledelse og styring av informasjonssikkerhet og personvern, som en integrert del av kommunens virksomhetsstyring. Oppfølging av Datatilsynets omfattende tilsyn hos norske kommuner og den kommende lovgivningen om digital sikkerhet (NIS1 og NIS2) vil stå sentralt.

Vi i nLogic deltar som sponsor og kommer til å holde foredrag på PreKiNS:

Hvordan etterleve NIS2 i praksis?

Lovgivning er generelt veldig overordnet og lite konkret ift. spesifikke tiltak. Dette gjelder også NIS2-direktivet, som kun beskriver sikkerhetstiltak på helt overordnet nivå. I denne sesjonen dykker vi inn i de enkelte områdene og ser på hva vi faktisk må ha på plass i infrastrukturen, for å sikre etterlevelse. Vi ser samtidig dette i sammenheng med styringssystemer som NSM Grunnprinsipper og ISO 27001.


Foredraget finner sted på PreKiNS den 28. mai og er gratis for alle påmeldte deltakere.

Møt våre eksperter på nettverk, sikkerhet og datasenter

KiNS konferansen er en viktig møteplass og vi ser frem til en rekke gode diskusjoner sammen med alle deltakere. Dette årlige arrangementet for ansatte i kommuner og fylkeskommuner samler IT Norge og gleder oss til å delta i diskusjoner, dele innsikt og inspirere.

Mer informasjon om agenda og konferansen finner du her.

Har du spørsmål om vår deltakelse?

Har du spørsmål knyttet til vårt foredrag, løsninger eller om vår deltakelse.
Ta gjerne kontakt med oss direkte, via telefon eller e-post.