NO | SE

Data Protection Super Hero

Moderne løsning for dagens utfordringer

I dagens hybride multisky-verden, med data som vokser ekstremt i mengden, er behovet for å beskytte data mer kritisk enn noensinne. IDC anslår at det digitale universet dobles i størrelse hvert andre år. Denne stadig voksende datamengden krever mer beskyttelse, kritiske RPO/RTO-servicenivåer og har nye krav for overholdelse av lover og regler for personvern og sikkerhet. 

Tradisjonelle løsninger for backup, datasikring og lagring evner ikke å skalere for å møte dagens behov og har begrensninger som øker kostnadene og hindrer din evne til å oppfylle dine mål for databeskyttelse. Rubrik og Cloudian samarbeider for å strømlinjeforme og forenkle databeskyttelse, med en moderne løsning som takler dagens utfordringer.

I vårt webinar den 28. mai viste vi hvordan løsningen gir:

  • Fleksibel databeskyttelse med RPO/RTO-mål
  • Kostnadseffektiv skala og ytelse
  • Overholdelse av regelverket for personvern og sikkerhet
  • Enhetlig kontroll og synlighet av dataene dine

Opptak av webinaret kan du se lenger ned på siden.

Speakers: Helge Kveseth, SE, Rubrik og Ole Petter Johnsen, SE, Cloudian

Cloudian som backup-target

Cloudian HyperStore kan brukes som immutable on-prem backup target for mange ulike backup-løsninger, som Rubrik, Veeam, Commvault og Veritas.

Cloudians løsninger for databeskyttelse

Med Cloudian kan vi i nLogic levere en lokal diskbasert lagring, med mulighet for sky-integrasjon, til inntil 70 % lavere kostnad enn andre diskbaserte lagringsløsninger. Løsningen kan brukes som backuptarget, og er kompatibel med din eksisterende backupløsning fra f.eks Rubrik, Veritas, Veeam, Commvault, HYCU eller IBM. Ønsker du å lese mer om hvordan og hvilke fordeler du kan få?
Hege Anett Albrigtsen 12. juni 19

Rubrik revolusjonerer backup-markedet

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan gjøres betydeligere enklere enn tidligere. Med mer automatisering følger lavere eierskapskostnader og større fleksibilitet.