Data Protection Super Hero

Moderne løsning for dagens utfordringer

I dagens hybride multisky-verden, med data som vokser ekstremt i mengden, er behovet for å beskytte data mer kritisk enn noensinne. IDC anslår at det digitale universet dobles i størrelse hvert andre år. Denne stadig voksende datamengden krever mer beskyttelse, kritiske RPO/RTO-servicenivåer og har nye krav for overholdelse av lover og regler for personvern og sikkerhet. 

Tradisjonelle løsninger for backup, datasikring og lagring evner ikke å skalere for å møte dagens behov og har begrensninger som øker kostnadene og hindrer din evne til å oppfylle dine mål for databeskyttelse. Rubrik og Cloudian samarbeider for å strømlinjeforme og forenkle databeskyttelse, med en moderne løsning som takler dagens utfordringer.

I vårt webinar den 28. mai viste vi hvordan løsningen gir:

  • Fleksibel databeskyttelse med RPO/RTO-mål
  • Kostnadseffektiv skala og ytelse
  • Overholdelse av regelverket for personvern og sikkerhet
  • Enhetlig kontroll og synlighet av dataene dine

Opptak av webinaret kan du se lenger ned på siden.

Speakers: Helge Kveseth, SE, Rubrik og Ole Petter Johnsen, SE, Cloudian

Cloudian som backup-target

Cloudian HyperStore kan brukes som immutable on-prem backup target for mange ulike backup-løsninger, som Rubrik, Veeam, HYCU, Commvault og Veritas.

Cloudians løsninger for databeskyttelse

Med Cloudian kan vi i nLogic levere en lokal diskbasert lagring, med mulighet for sky-integrasjon, til inntil 70 % lavere kostnad enn andre diskbaserte lagringsløsninger. Løsningen kan brukes som backuptarget, og er kompatibel med din eksisterende backupløsning fra f.eks Rubrik, Veritas, Veeam, Commvault, HYCU eller IBM. Ønsker du å lese mer om hvordan og hvilke fordeler du kan få?
Hege Anett Albrigtsen 12. juni 19

En enklere og sikrere backupløsning

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan gjøres betydeligere enklere enn tidligere. Med mer automatisering følger lavere eierskapskostnader og større fleksibilitet.