Kurs & seminar

Oversikt over kurs og seminarer

nLogic legger vekt på kunnskapsdeling og kompetanseoverføring og tilbyr kurs og seminarer, med både generelt og tilpasset innhold.


 


 


 


nLogic tilbyr følgende kurs som kan avholdes for enkelte eller grupper: 

 
 I løpet av kursdagene har jeg vært i kontakt med deltakerne, og tilbakemeldingene har bare vært positive. Ola oppfattes som en kunnskapsrik og dyktig instruktør, og vi er meget fornøyde med kurset som har blitt gjennomført, sier Paul Jacobsen fra Bergen kommune