Junos tips og triks

Hvordan tvinge brukere til å bruke commit confirmed

Nesten alle brukere av JUNOS er begeistra for commit confirmed, men det betyr ikke nødvendigvis at alle er flinke til å bruke det. 

Dette JUNOS-tipset viser hvordan det er mulig å tvinge brukere til å benytte commit confirmed.

system {

    login {

        class HUNDREMETERSKOGEN {

            allow-commands "(^commit confirmed.*$)|(^commit check$)";

            deny-commands "^commit.*";

        }

        user pooh {

            uid 2004;

            class HUNDREMETERSKOGEN;

            authentication {           

                encrypted-password "$6$i0E4eDQ.$ngKxMc55WvX8orHc7ZSpRKJBtq1uhupHaOzLvs.mrfItBz4fBBXQMeMMnLL8.aGuRQ7AAQssYezAZhF.e4BqH1"; ## SECRET-DATA

            }                          

        }                              

    }

}

 

Brukeren pooh vil med denne konfigurasjonen ha følgende valg

pooh@DC-QFX5100-1# commit ?

Possible completions:

  check                Check correctness of syntax; do not apply changes

  confirmed            Automatically rollback if not confirmed

{master:0}[edit]

pooh@DC-QFX5100-1# commit

Ulempen er at pooh heller ikke får lov til å bruke commit confirmed 2 comment "Ticket #21916"


Ulempen er at pooh heller ikke får lov til å bruke commit confirmed 2 comment "Ticket #21916"