Junos tips og triks

Relatert

Junos tips og triks


Jørgen Johnsen, Senior Systems Engineer i nLogic, er "Junos-guru" og var med på å starte nLogic. I tillegg til å bistå nLogics kunder med sin spisskompetanse, holder Jørgen Junos grunnkurs. Her har vi samlet Jørgens Junos tips og triks. 

Månedens Junos tips og triks fra nLogic: Public Key Autentisering

JUNOS støtter public key autentisering som et alternativ til passord for innlogging via SSH. Både DSA, RSA, ECDSA og ED25519 nøkler er støttet og kan benyttes alene eller sammen med passord-autentisering.  
Jørgen Johnsen 1. feb 19

Passordinnstillinger

JUNOS bruker i utgangspunktet MD5-hashing av passord, men dette kan endres. I nyere versjoner av JUNOS kan du spesifisere både SHA256 og SHA512.
Jørgen Johnsen 19. des 17

SSH tilpasninger i Junos

JUNOS benytter OpenSSH og mange av tilpasningene som kan gjøres i OpenSSH er også mulig å gjøre i JUNOS. 
Jørgen Johnsen 19. des 17

Idle-timeout og andre tilpasninger

I de fleste tilfeller holder det å tilordne rettigheter til brukere i JUNOS ved å bruke en av de predefinerte klassene, men det finnes også gode grunner til å definere egne klasser selv. 
nLogic 10. mai 18

Modifisere outputen fra kommandoer

JUNOS lar deg modifisere outputen fra alle show-kommandoer på mange forskjellige måter og for de som har brukt JUNOS en stund er flere av disse kjente.
Jørgen Johnsen 19. des 17

Hvordan tvinge brukere til å bruke commit confirmed

Nesten alle brukere av JUNOS er begeistra for commit confirmed, men det betyr ikke nødvendigvis at alle er flinke til å bruke det. 
Jørgen Johnsen 20. des 17

Mini USB-porten som console

Hvordan bruke mini USB-porten som console samt andre console-tilpasninger.
Jørgen Johnsen 7. juni 17

Quit og Exit i og utenfor konfigurasjonsmodus

Som de fleste veit, så kan du bruke både quit og exit for å logge ut fra operational-modus i JUNOS, men dersom du er inne i konfigurasjons-modus fungerer disse litt annerledes.
Jørgen Johnsen 12. des 18