Hvorfor Multicloud?

Relatert

Hvorfor bygge en Multicloud?

Ved å bygge multicloud kan organisasjoner bruke og dra nytte av flere tjenester fra flere sky-leverandører. Tilkobling som gir rekkevidde fra ende-til-ende er nøkkelen til multicloud! Hvordan tilkoblingen er satt opp vil ha avgjørende betydning for sikkerheten og den operative kontrollen i en multicloud-arkitektur.

Multicloud, fra ende til ende, er mer enn datasentre og offentlige skyer; det inkluderer også å koble forskjellige applikasjoner til hverandre og til de forskjellige lokasjonene hvor brukerne, ansatte og kunder befinner seg. Denne virkeligheten krever følgende multicloud-komponenter:

multicloud komponenter nlogic juniper nutanix