Hva er Multicloud?

Relatert


Multicloud er bruken av compute- og lagringstjenester fra flere forskjellige tilbydere i en heterogen arkitektur. Multicloud gjør det mulig for selskaper å levere applikasjonstjenester på tvers av private og offentlige skyer. Eksempelvis kan du benytte deg av flere skytilbydere, flere skykontoer, flere soner for skytilgjengelighet eller ha flere regioner/lokasjoner.

Hva-er-multicloud

I følge National Institute of Standards and Technology, kan de forskjellige sky-modellene defineres som:

  • Privat sky: Infrastrukturen er utelukkende til bruk for én organisasjon, bestående av flere brukere. Den kan eies, administreres og drives av organisasjonen, en tredjepart, eller en kombinasjon av disse, og kan være fysisk plassert i eller utenfor bedriftens lokasjoner.
  • Offentlig sky: Infrastrukturen er tilgjengelig for fri bruk av allmennheten. Den kan eies, administreres og drives av en privateid bedrift, utdanningsinstitusjon eller offentlig eid organisasjon, eller en kombinasjon av disse. Offentlige skyer er fysisk plassert i skyleverandørenes lokasjoner.
  • Hybrid cloud: Infrastrukturen består av to eller flere forskjellige sky-infrastrukturer (privat eller offentlig), som forblir unike enheter, men er bundet sammen av standardisert eller proprietær teknologi, som muliggjør flyt av data og applikasjoner.

nLogic kan levere løsninger som gir deg din egen sky under ditt eget tak, men som er sømløst integrert med offentlige skyer.