Fordeler med multicloud

Relatert

Fordeler med Multicloud

Tilgjengelighet: Multicloud gir redundans og beskytter organisasjonens tjenester og datalagring mot sikkerhetstrusler og nedetid. Hvis én sky er nede, vil det være andre skyer som er oppe og kan kjøre applikasjoner og tilby tjenester til brukerne.

Fleksibilitet: Multicloud gir organisasjoner valget og fleksibiliteten til å velge det beste fra hver skytype, tilpasset deres spesifikke forretningsbehov, økonomi, lokasjoner og timing. Organisasjoner bruker ofte flere forskjellige skyer for å administrere data, infrastruktur og applikasjoner. Organisasjoner kan unngå å binde seg til én leverandør, hvis de bruker multicloud på en smart måte, for å opprettholde applikasjons- og dataportabilitet.

Kostnadseffektivitet: Multicloud gjør det mulig for organisasjoner å styre sin økonomi - både kapitalkostnader og operasjonskostnader, og dermed dra nytte av offentlige sky- og infrastrukturleverandører som konkurrerer på pris. Ved å bruke en offentlig skytjeneste, kan organisasjoner også levere ekstra funksjonalitet til sine kunder uten å måtte ansette personell eller bruke sin egen tid til å administrere tjenestene. Ved å planlegge allokering av tjenestekapasitet gjennom multicloud, kan organisasjoner optimalisere kostnadene for spesifikke servicenivåkrav og skalere på en smidig måte.