Løsninger

Data Center Interconnect (DCI)

Koble datasentere sammen

Data Center Interconnect (DCI) er en teknologi som kobler to eller flere datasentre sammen over korte, middels eller lange avstander ved hjelp av høyhastighets pakkeoptisk tilkobling. Dette er en DWDM punkt-til-punkt-løsning som ikke bare benyttes mellom datasenter, men også benyttes mellom noder i ett bredbåndsnett og her er noen løsninger


Juniper Networks

DCI 1


 


Infinera

DCI 2
Groove


 


Smartoptics

DCI 3

 

nLogic tilbyr Data Center Interconnect (DCI) løsninger fra Juniper Networks, Infinera og Smartoptics. Ta kontakt med Robert Olsen for mer infomasjon.