Mange flytter ut av skyen

Hvorfor?

IDC har snakket med IT-ledere, og 80 % av deltakerne i undersøkelsen rapporterte at de allerede har flyttet workloads ut av offentlige skymiljøer i løpet av det siste året. De planlegger videre å flytte 50 % av applikasjonene som i dag kjører i offentlige skyer over til private skymiljøer eller inn i eget datasenter, i løpet av de neste to årene.

Dette betyr ikke at selskaper vil bruke offentlige skyer 50 % mindre. Faktisk vil bruken av offentlige skyer fortsette å øke. Selskaper finner imidlertid gode grunner for å ta i bruk, eller øke bruken av hybride skyløsninger, noe som inkluderer å returnere enkelte wokloads tilbake til eget datasenter eller til private skytilbydere. Hvorfor?

Den offentlige skyen kan være ideell for tjenester hvor mange brukere trenger å koble seg opp fra forskjellige lokasjoner, med forskjellige tilkoblingsnivåer. Den passer også godt for testing, utvikling, CRM og andre kortsiktige workloads, samt disaster recovery. Offentlige skyløsninger tillater at ressursene skalerer etter behov, man betaler kun for det man bruker, og får fleksibiliteten og friheten fra å måtte kjøpe, installere, administrere og vedlikeholde egen infrastruktur. Med alle disse fordelene, hvorfor flytter likevel selskaper workloads fra offentlige skymiljøer?

IDC-rapporten identifiserte sikkerhet, ytelse og kostnader som topp 3 bekymringer hos IT-ledere - avhengig av brukstilfellet. Noen selskaper sier de har vansker med å få oversikt over kostnadene ved å hente ned data, ved behov. Mange skytilbydere priser sine tjenester i forskjellige terskler, og da vil kostnadene kunne stige kraftig når bruken når et visst nivå. Videre krever mange skytilbydere betalt for å flytte data ut av skyen, noe som er med på å drive kostnadene opp. Mange IT-ledere har blitt negativt overrasket ved mottak av sky-regningen, og oppdaget at kostnadene var mye høyere enn forventet, da data man antok var "kald" likevel ble aksessert jevnlig.

Sikkerhetsrisiko i skyen er i stor grad et spørsmål om kontroll. Hvis flere personer konfigurerer skylagring som inneholder sensitiv informasjon, stiger risikoen med hver nye konfigurasjon. I så tilfelle kan det være bedre å plassere lagringsmiljøet under eget tak, bak en konsistent styrt brannmur.

Når vi snakker om sikkerhet, det er et ekstra aspekt som IT-ledere i Europa må ta hensyn til når det gjelder offentlige skytjenester. I henhold til US CLOUD Act må amerikanske leverandører av skytjenester levere data lagret på sine servere til amerikanske myndigheter, selv om denne dataen er lagret i utlandet. Dette er i strid med GDPR, EUs lov om databeskyttelse og personvern, og dette skaper dermed juridisk risiko for europeiske selskaper som kjøper tjenester av amerikanske skyselskaper.

I motsetning til offentlige skytjenester tilbyr private sky-miljøer muligheten til å administrere, og få tilgang til, store filer - innenfor et forutsigbart budsjett. Ved å bruke on-premise datasentre, kan bedrifter også opprettholde konsistent kontroll over sine data, redusere sikkerhetsrisikoen og unngå CLOUD Act-GDPR-konflikten. I tillegg sikrer løsninger on-premise at brukerne alltid vet hvor dataene er plassert, slik at de kan overholde regelverk og forskrifter. On-premise-løsninger er ideelle for workloads med sensitiv informasjon, for eksempel regjerings-, student-, finans- eller helsedata, som krever et høyt nivå av sikkerhet.

Ettersom bedrifter får en bedre forståelse av når det best passer å bruke offentlige skytjenester og ikke - sammenlignet med private skyer - ser de stadig mer verdien i å implementere hybride sky-løsninger. Hybride sky-løsninger tillater flyt av data på tvers av offentlige og private skymiljøer, etter behov, og drar nytte av de respektive fordelene av hver.

Vurderer dere å flytte workloads tilbake på landejorda? nLogic har løsninger som understøtter hybride skymiljøer. Vi har spisskompetanse innen design, implementering og optimalisering av hybride sky-løsninger og hjelper deg i alle faser . Ta kontakt med oss på e-post for mer informasjon, eller fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

 

Relaterte artikler

Nutanix Xi Beam

Nutanix Xi Beam kan gi deg inntil 60 % besparelse på dine sky-kostnader. Hvordan?

Hva er Nutanix Enterprise Cloud?

Nutanix Enterprise Cloud kombinerer smidigheten og enkelheten du får i en offentlig sky med sikkerheten og kontrollen du trenger i en privat sky. Den er bygget på bransjens ledende teknologi for hyperkonvergert infrastruktur (HCI) og integrerer server, lagring, virtualisering og nettverk i en løsning som kjører de aller fleste applikasjoner.

Hvorfor Cloudian?

Cloudian er grunnlagt med en klar visjon; å revolusjonere datalagring ved å bringe Objektlagring inn i bedriftenes datasentre. Cloudian er bygget på de samme prinsippene som skyløsninger – arkitekturen er distribuert og skalerbar. Dette gir nye muligheter, og samtidig er kostnadene ved en slik løsning betydelig lavere hva man typisk betaler for primær lagring.