Rubrik Polaris SONAR

Relatert

Reduser eksponeringen av sensitiv data

Selskaper tar i bruk skyen mer og mer, og det medfører en stor grad av datafragmentering. Dette gjør det vanskelig å få oversikt over hvor data ligger, og samtidig innebærer det en økende risiko for brudd på personvernregler og -forskrifter, noe som kan medføre stor finansiell risiko og tapt omdømme. 

Dagens manuelle rutiner, eller kostbare tredjepartsløsninger, kan nå erstattes av Rubriks automatiserte plattform, Polaris SONAR, som indekserer, overvåker, rapporterer og beskytter dine data. Rubrik har annonsert Andes 5.1, og med den kommer Polaris SONAR.

Polaris SONAR er en ny SaaS-applikasjon, som bruker maskinlæring for å oppdage, klassifisere og rapportere om sensitiv data, uten innvirkning på produksjonen. 

  • Automasjon med maskinlæring og policier: Polaris SONAR Erstatter manuell merking og årlige oppryddinger med maskinlæring (ML). Bruk predefinerte policier, eller bygg dine egne, og få automatiske alarmer ved brudd og overtredelser.
  • Identifiser eksponering av sensitiv data: Polar SONAR identifiser enkelt mulige brudd på retningslinjer, ved å identifisere hvor sensitive data er lagret, uten påvirkning på produksjonen. Dette begrenser forretningsrisikoen.
  • Økt overholdelse av lover og forskrifter: Polaris SONAR gjør det mulig å kjøre konsistente, repeterbare prosesser og sikre kontinuerlig overvåking av plassering av sensitive data, både under eget tak og i skyen. Dermed forenkles prosessen med å sikre løpende samsvar med gjeldende personvernlover, som GDPR.

Ønsker du å vite mer om Polaris SONAR? Last ned datasheet under, eller ta kontakt med oss.