nLogic valgt som nettverksleverandør til Statens Vegvesen

Aktuelt

nLogic valgt som nettverksleverandør til Statens Vegvesen de neste 4 årene

nLogic har gleden av å meddele at vi er antatt som leverandør av nettverksutstyr til Statens Vegvesen i den neste avtaleperioden (2+1+1 år). Vi har stått som leverandør av nettverksprodukter fra blant annet Juniper og Cisco til Statens Vegvesen siden 2010, og vil nå kunne fortsette samarbeidet de neste 4 årene.

nLogic har et godt samarbeid med Vegvesenet og har levert utstyr og kompetanse til mange spennende prosjekter i den foregående perioden. Deriblant et nytt datasenter basert på Juniper Networks QFX teknologi, brannmurprosjekter fra Cisco og Palo Alto Networks og flere LAN infrastrukturprosjekter både i Vegvesenets nasjonale infrastruktur samt i vegtrafikksentraler og hovedbygg.

I perioden som kommer ønsker vi å styrke vår rolle som teknologipartner for Statens Vegvesen, og ser frem til å kunne bidra med både tung teknisk kompetanse og fremtidsrettet teknologi. nLogic’s fokus på å være en aktiv dialogpartner med kort vei fra samtale til handling gjør at vi på en effektiv måte kan finne den beste løsningen for våre kunder.

Vi takker Statens Vegvesen for den tilliten de viser ved å velge nLogic som leverandør av nettverksprodukter og ser frem til et godt samarbeid i årene som kommer.