Våre partnere leder an!

Relatert

Gartners magiske kvadrant

nLogic inngår kun partnerskap med de beste teknologileverandørene innenfor våre løsningsområder, og nåløyet er trangt. Det er gledelig at våre vurderinger blir bekreftet av uavhengige teknologieksperter. Nylig har fire av våre partnere blitt utnevnt som ledere i Gartners magiske kvadrant innen sine respektive løsningsområder:

Juniper Networks ble nylig utpekt som leder innen datasenternettverk

Nutanix ble nylig utpekt som leder innen hyperkonvergert infrastruktur for fjerde år på rad

Rubrik ble tidligere i år utpekt som leder innen datasenter backup og gjenoppretting

Palo Alto Networks ble nylig utpekt som leder innen nettverks-brannmurer