Objektlagring beskytter mot ransomware

Relatert

Lagre data uforanderlig

 

Du har kanskje fått med deg det store ransomware-angrepet mot Norsk Hydro? Objektlagring gir beskyttelse mot ransomware.

Hvis et stort selskap er sårbar for slike angrep, hva med din egen organisasjon? Alle sikkerhetsgrep er viktige, men komplekse systemer vil gi mange sårbare punkter, og det trengs kun ett sårbart punkt for å bli rammet. Dermed er det veldig viktig at man har en angrepssikker strategi for gjenoppretting på plass.

En metode for å hindre kryptering ved ransomware er gjennom en sikker backupløsning. Det er enkelt å slå tilbake mot angriperne ved å gjenopprette en tidligere versjon av dine data (fra før angrepet). Imidlertid vil ikke nødvendigvis hvilken som helst backup virke - ransomware kan også angripe selve backupfilene! Uten den rette tilnærmingen kan du risikere å re-infisere deg selv med en restore.

Det som trengs er evnen til å lagre data på en måte som gjør den uforanderlig. Dette er noe Cloudian HyperStore gjør som en naturlig del av sin operasjon. Blokk- og fillagringsstrukturer er enkelt å kryptere, og dette gjør dem til et enkelt mål for ransomware-angrep. Objektlagring kan gjøre dataene uforanderlig, de forblir som de opprinnelig ble skrevet,  med teknologien WORM (Write Once, Read Many). Cloudians WORM-egenskaper tillater at HyperStore beskytter data
i oppbevaringsperioden du spesifiserer. I løpet av den perioden kan ikke data endres eller slettes, og dette skaper et ekstra sikkerhetslag. Cloudians policy-baserte databeskyttelse lar deg også replikere data til flere siter, eller til en sky - hvis ønskelig. Dine data er også beskyttet mot stedsspesifike trusler.

Hvis du skulle oppleve å bli angrepet av malware vil det være en enkel oppgave å gjenopprette dine data. Administratorer ruller tilbake til det siste snapshottet som ble tatt før angrepet, gjennomfører en gjenoppretting, og dine data er tilbake i produksjon. Dette kan gjøres på et par timer - langt fra den ukes lange nedetiden som Atlanta City ble rammet av.
HyperStores WORM-evner er kun et fåtall av alle sikkerhets- og databeskyttelses-strategier som er innebygget i systemet. Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss 

Cloudian som backup-target

Cloudian HyperStore kan brukes som immutable on-prem backup target for mange ulike backup-løsninger, som Rubrik, Veeam, HYCU, Commvault og Veritas.

Cloudians løsninger for databeskyttelse

Med Cloudian kan vi i nLogic levere en lokal diskbasert lagring, med mulighet for sky-integrasjon, til inntil 70 % lavere kostnad enn andre diskbaserte lagringsløsninger. Løsningen kan brukes som backuptarget, og er kompatibel med din eksisterende backupløsning fra f.eks Rubrik, Veritas, Veeam, Commvault, HYCU eller IBM. Ønsker du å lese mer om hvordan og hvilke fordeler du kan få?
Hege Anett Albrigtsen 12. juni 19

Objektlagring beskytter mot ransomware

  Du har kanskje fått med deg det store ransomware-angrepet mot Norsk Hydro? Objektlagring gir beskyttelse mot ransomware.
Hege Anett Albrigtsen 19. juni 20