Nutanix Scaler Partner

Relatert

nLogic løftet til Nutanix Scaler partner

Vi i nLogic legger mye innsats og stolthet i det å ha spisskompetanse på løsningene vi leverer fra våre partnere. Vi er derfor takknemlig når vi belønnes for vår iherdige innsats! nLogic har per februar 2019 blitt løftet til Scaler partnernivå av Nutanix. Per oktober 2019 ble vi løftet videre til høyeste partnernivå.

Nutanix tier badges_Scaler - 200x200

«Vi i Nutanix er veldig fornøyd med å forfremme nLogic til Scaler partner i vårt partnerprogram. Som Scaler partner har nLogic investerert mye i kunnskap og spisskompetanse for å kunne levere løsninger basert på Nutanix Enterprise Cloud. nLogic står derfor frem som en av de ledende system-integratørene innenfor et raskt voksende marked i Norge», sier Tom-Erik Sørensen, Channel & OEM Sales Manager i Nutanix Norge.

nLogics kompetansebase er din trygghet for sikre og funksjonelle løsninger - vi evner å ta frem løsninger, og bruke teknologi som dekker dine behov. Vi skal fortsette å satse tungt på kompetanse i tiden framover, for å sikre at vi holder oss i tet på kunnskap om løsningene vi leverer.