Framtidens datasenter er multicloud

Relatert

Framtidens datasenter er multicloud

IT-avdelinger med tradisjonell trelags infrastruktur har i mange bedrifter medført tidkrevende prosesser og vært en kostnadsdriver. Skyen har transformert hvordan IT-tjenester kan leveres og konsumeres, ved å tilby fleksibilitet og smidighet. Selskaper som Amazon, Microsoft og Google tilbyr en rekke tjenester i skyen, og brukerne betaler gjerne litt ekstra for enkelheten de får i skyen. Hyperkonvergert infrastruktur har gitt datasentere raske og enkle operasjoner, med infrastrukturen under eget tak, for å oppfylle krav rundt sikkerhet.

 

Mange selskaper ønsker å velge både offentlig og privat sky, og dermed dra fordelene fra begge, og møte selskapets forskjellige behov. Multicloud lar selskaper velge den rette skyen for hver enkelt workload, enten det er en forretningskritisk kjerneapplikasjon eller cloud native analyse-applikasjoner. Med multicloud kan IT avdelingen fokusere på nøkkeldriverne innen innovasjon og smarte applikasjoner, som kan gi forretningen et forsprang. Vi vil her belyse fordelene og utfordringene med å sette opp en multicloud-løsning.


Fordelene med Multicloud
Multicloud kombinerer operasjoner i eget datasenter med tjenester og applikasjoner som kjører i skyer hos flere tilbydere, og setter organisasjoner i stand til å dra fordelene i hver av plattformene, mens utfordringene med hver av dem minimeres.

For eksempel kan en IT-avdeling bruke en offentlig skytjeneste til lagring, en annen offentlig sky til enkelte applikasjoner, egen privat sky til sensitiv kundedata, og infrastruktur i eget datasenter til håndtering av workloads som krever kunstig intelligens og maskinlæring. Tidligere var bruk av flere skyer drevet av en grunnleggende mistillit til skytjenester, ingen ønsket å legge alle egg i en kurv, i tilfelle kritisk svikt. Denne frykten har etter hvert minsket, men det finnes fortsatt andre fordeler med multicloud:

Optimalisert ytelse for hver enkelt applikasjon
Alle offentlige og private skyer har fordeler og ulemper. Med multicloud kan selskaper bruke den infrastrukturen som best passer de forskjellige behovene, og med det får man optimal fleksibilitet og skalerbarhet for enkelte applikasjoner og optimal kontroll og sikkerhet for andre. Resultatet er riktig ytelse, riktig kostnad og god kontroll for hver enkelt applikasjon og brukertilfelle, gjennom hele organisasjonen.

Forbedret datastyring
Databehandlingsregler, som GDPR, tvinger selskaper til å tenke nytt på hvordan de forvalter brukerdata. Det er viktig å finne balansen mellom kostnadseffektivitet, ytelse og overholdelse av regler, men dette er nesten umulig uten å bruke flere infrastrukturplattformer. Multicloud-modellen legger til rette for at organisasjoner kan kjøre workloads på forskjellige plattformer, for å maksimere de forskjellige nevnte faktorer. 

Lavere eierskapskostnader
Noen organisasjoner blir avskrekket av initiell pris på multicloud-plattformer, men faktisk er den totale eierskapskostnaden ofte betraktelig lavere enn på tradisjonell infrastruktur. Ifølge undersøkelser gjennomført av IDC kan multicloud-plattformer gi selskaper besparelser på 40-60 % på IT-budsjettet over tid, og her er forklaringen på hvorfor:

  • Fleksible kostnader: Multicloud tilbyr fleksible kostnadsopsjoner. Selskaper kan velge forskjellige kostnadsmodeller, avhengig av typen applikasjoner. CapEx-modellen kan sette et øvre tak for bruk av kapitalkostnader, mens OpEx-modellen leverer ubegrensede ressurser, med kostnader som lineært følger ressursbruken, der hvor skalering er prioritert. Videre vil nye verktøy for kostnadsoptimering av skykostnader gi full innsikt inn i skykostnadene, sammenlignet med kostnader ved bruk av egen infrastruktur, og gi anbefalinger, basert på dine behov.
  • Unngå å bli låst til en produsent: Fordi multicloud-løsninger er 100 % software-basert kan IT bruke den hardwaren, hypervisoren og skytjenesten de ønsker. Dette gir selskaper total kontroll over kostnad og ytelse på IT-infrastrukturen.
  • Lavere operasjonskostnader: Bruk av offentlige og private skyer reduserer administrasjonsbyrden på IT-avdelingen. Imidlertid kan operasjonskostnadene forbli høye uten den rette multicloud-løsningen. Dette skal vi nå se nærmere på.

Utfordringene med multicloud

På tross av de åpenbare fordelene finnes det også en del utfordringer med multicloud, som IT-avdelinger må takle for å få maksimalt utbytte av et multicloud-datasenter:

  • Kompleks infrastruktur: Tradisjonell trelags infrastruktur er kostbar og tidkrevende. IT bruker alt for mye tid på installasjon og konfigurering av nytt utstyr, og må samtidig få dette til å integrere med eksisterende miljø. Ingen selskaper som ønsker å bevege seg raskt og smidig i markedet kan ta seg råd til å bli i denne "administrasjons-skjærsilden".
  • Manuelle operasjoner: IT-organisasjoner strever med å balansere daglige operasjoner med å skulle drive innovasjon og understøtte forretningen.
  • Manglende integrasjoner: På toppen av vedlikehold av kjerneinfrastruktur må IT-avdelingen sikre at de forskjellige plattformene i sky og under eget tak kan integreres med hverandre. Resultatet er ofte en innviklet plattform, som er vanskelig å bruke og vedlikeholde.

Det er ingen enkel oppgave å møte utfordringene nevnt over. IT-avdelingen må gjøre mer enn før, datasenteret er nå en kilde til innovasjon, skal understøtte forretningen og skape ekte verdi. Kun vedlikehold av infrastruktur er ikke lenger nok - det trengs en transformasjon for å være en katalysator for nye forretningsdrivende initiativer. 

nLogic leverer løsninger som gir deg din egen sky, under eget tak, men som også er sømløst integrert med offentlige skyer. Dermed kan du velge når du ønsker å bruke egne ressurser og når du ønsker å bruke skyen.

Lær mer om implementering av en multicloud-strategi i ditt datasenter, last ned whitepaper fra IDC: Data Transformation: From Infrastructure Silos to Multicloud.