Databaser gjort enkelt

Relatert

Administrasjon med ett klikk

nLogic leverer en løsning som automatiserer og forenkler administrasjon, provisjonering og lifecycle management av databaser enkelt - med ett klikk.

Å opprette og administrere databaser er tidkrevende og det er mange hensyn og avveininger man må ta før man kan gå i gang med konfigurering, installering og testing. På toppen kommer beskyttelse av databasen, med oppsett av backup-policies, og tilhørende integrasjoner. 

nLogic leverer en løsning som muliggjør databaseadministrasjon i offentlig, privat eller hybrid sky med enkel, rask og konsistent styring fra ett enkelt konsoll. Dette gir en dramatisk forbedring i oppetid, reduserer tid medgått til manuell drift og øker kostnadseffektiviteten. Løsningen gir en felles administrasjon for database-engines, inkludert både kommersielle (f.eks. Oracle, MSSQL) og OpenSource-databaser (eks: PostGRES, MySQL, MariaDB) og automatiserer oppgaver som provisjonering, patching, backup/cloning/timemachine og optimalisering på tvers av disse basene. Løsningen integrerer med det underliggende filsystemet, noe som gjør at kloning kan gjøres på sekunder (zerobyte-cloning).

Løsningen leveres sammen i samarbeid med Nutanix, og heter Nutanix ERA. Den er designet for å forenkle og automatisere mange komplekse og manuelle operasjoner som inngår i databaseadministrasjon. Dette er oppgaver som ligger på database-administratorer / softwareutviklere, slik som provisjonering, sikkerhetsoppdatering/oppgradering og cloning m.m. Nutanix ERA frigjør tid til å fokusere på utvikling, teknologi og kunderettede prosjekter. 

Et av mange viktige områder hvor Nutanix ERA kan hjelpe er ved å øke kontrollen på Copy Data Management. Nesten alle miljøer har en rekke kopier av de samme dataset som bruks til f.eks. utvikling, test og produksjon. Ved å anvende «zerobyte-cloning» kan kopier opprettes uten at dette tar opp ekstra lagringskapasitet. Med en enkel refresh og «log catchup»-command, kan endringer legges til i en klonet database. Både cloning og refresh kan scheduleres for å automatisere disse prosessene. 

Deployment og patching av databaser kan enkelt automatiseres, slik at man oppnår en mer effektiv organisasjon med mindre medgått arbeidstid på disse operasjonene. Raskere patching medfører at selskapet er bedre beskyttet mot sårbarheter og trusler. Data beskyttes videre av den innebygde «Time-Machine». Denne teknologien gir en sikker og særdeles fleksibel løsning for gjendanning av data, f.eks. point-in-time recovery for en enkelt database/flere databaser til den samme serveren eller en ny server - eller parallelt med den eksisterende databasen.   

Ønsker du å teste Nutanix Era?