Nutanix Enterprise Cloud Index

Relatert

Nutanix Enterprise Cloud Index

Nutanix har undersøkt IT-avdelingers planer for privat, offentlig og hybrid sky.

VansonBourne gjennomførte i midten av 2018, på oppdrag fra Nutanix, en undersøkelse for å få innsikt i selskapers sky-planer - private, offentlige eller hybride. Det ble totalt intervjuet 2300 IT-beslutningstakere fra ulike bransjer over hele verden. 

De ble spurt om:

  • Hvor de kjører sine forretnings-applikasjoner i dag.
  • Hvor de planlegger å kjøre dem i framtiden.
  • Hva deres utfordringer er.
  • Hvordan deres sky-initiativer prioriteres, sammenlignet med andre IT-prosjekter.

Noen av funnene:

87 % svarer at trenden med hybrid sky har en positiv påvirkning på forretningen

97 % svarer at de har behov for applikasjons-mobilitet mellom skymiljøer

91 % svarer at hybrid sky er den ideelle IT-modellen for selskapet

Selskapene som deltok i undersøkelsen indikerte sterkt at deres bruk av både private og offentlige skyer ville øke kraftig i løpet av de neste 12 til 24 månedene. På samme tid indikerte de at de ønsket forbedret applikasjons-mobilitet og interoperabilitet mellom de forskjellige sky-miljøene, for å få større mulighet til å matche applikasjoner med rett infrastruktur.

Ønsker du å vite mer? Les hele rapporten her