nLogic valgt som leverandør av nettverks- og serverutstyr til Offentlig fellesinnkjøp på Agder

Aktuelt

01.12.2021
nLogic har gleden av å meddele at vi har vunnet anbudskonkurransen til Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA), og dermed er på rammeavtalen for anskaffelser av nettverks- og serverprodukter.

 

agder_fylkeskommune_logo_500


Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA) er et innkjøpssamarbeid som består av Agder fylkeskommune og samtlige kommuner på Agder.

OFA etablerer og vedlikeholder en omfattende portefølje av rammeavtaler og kontrakter på vegne av sine medlemmer. Avtalene gjelder primært varer og tjenester. Videre fungerer OFA som et rådgivende organ overfor sine medlemmer.

OFA gjennomfører også ulike leverandørutviklingstiltak for å bistå næringslivet på Agder.

Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers behov for nettverks- og serverprodukter. Estimert omfang av anskaffelsen er 60 MNOK.

nLogic vil levere produkter og løsninger basert på Juniper Networks, Nutanix og Rubrik.

Vi takker OFA for den tilliten de viser ved å velge nLogic som leverandør av nettverks- og serverprodukter og ser frem til et godt samarbeid fremover.

For mer informasjon, ta kontakt:

Sunil-nlogic-web-180

Sunil Malhotra
M: 48 06 90 02
E: sunil@nlogic.no