nLogic valgt som leverandør av nettverks-, lagrings- og serverutstyr til Sykehusinnkjøp HF

Aktuelt

01.12.2021
nLogic har gleden av å meddele at vi vunnet anbudskonkurransen til Sykehusinnkjøp HF, og dermed er på rammeavtalen for anskaffelser av nettverks-, lagrings- og serverutstyr.

 

sykehusinnkjøp-nlogic-rammeavtale


Sykehusinnkjøp HF er eid av de fire regionale helseforetakene, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Anskaffelsens formål er å dekke helseregionenes behov for nettverks, lagrings og serverutstyr. Estimert omfang av anskaffelsen er 600 000 000,-. Maksimalverdien for denne rammeavtalen er 800 000 000-, dette grunnet noe usikkerhet om større utskiftninger i løpet av avtalens levetid.

nLogic har vært på rammeavtalen til Sykehusinnkjøp siden 2017, for anskaffelser av nettverksutstyr, og har blant annet levert produkter og løsninger basert på Juniper Networks.

nLogic har hatt en sterk utvikling og vekst innen datasenter og lagring de siste årene. Vi ser frem til å også bidra innen disse områdene for Sykehusinnkjøp HF fremover, basert på Nutanix, Rubrik, Lenovo, HP og Dell.

I perioden som kommer ønsker vi å styrke vår rolle som teknologipartner for Sykehusinnkjøp, og ser frem til å kunne bidra med både tung teknisk kompetanse og fremtidsrettet teknologi. nLogics fokus på å være en aktiv dialogpartner med kort vei fra samtale til handling gjør at vi på en effektiv måte kan finne den beste løsningen for våre kunder.

Vi takker Sykehuspartner HF for den tilliten de viser ved å velge nLogic som leverandør av nettverks, lagrings og serverutstyr, og ser frem til et godt samarbeid i årene som kommer.

For mer informasjon, ta kontakt:

Sunil-nlogic-web-180

Sunil Malhotra
M: 48 06 90 02
E: sunil@nlogic.no