Hva er hyperkonvergert infrastruktur?

Relatert

Hyperkonvergert infrastruktur (HCI)

Tradisjonell 3-lags infrastruktur, med separat lagring, lagringsnettverk og server, klarer ikke lenger å møte de voksende behovene for rask leveranse av nye, smarte applikasjoner. I stedet utgjør det barrierer for endring, framskritt og innovasjon, ved å øke kompleksiteten i alle steg, fra bestilling til utrulling og administrasjon.

Hyperkonvergert infrastruktur strømlinjeformer utrulling, administrasjon og skalering av datasenter-ressurser ved å kombinere x86-baserte servere og lagringsressurser, med intelligent programvare i en nøkkelklar softwaredefinert løsning. Separate servere, lagringsnettverk og lagring kan erstattes med en enkel hyperkonvergert infrastruktur-løsning, som gjør at datasenteret blir smidig og enkelt skalerer etter selskapets behov.

De fleste hyperkonvergerte løsninger består av to komponenter: 
 
  • Et distribuert data plan som kjører på tvers av clustere av noder, og leverer lagring, virtualisering og nettverkstjenester til applikasjonene - enten i VM eller container-basert.
  • Ett administrasjonskonsoll for enkel administrasjon av alle ressurser på en plass, noe som eliminerer behovet for separate løsninger for administrasjon av servere, lagringsnettverk, lagring og virtualisering.

Nesten alle moderne hyperkonvergerte løsninger er 100 % softwaredefinert, uavhengig av proprietær hardware. Hver enkelt node i et cluster kjører en hypervisor (Nutanix AHV, VMware ESXi eller Microsoft Hyper-V) og HCI-kontrollfunksjonene kjører som en separat virtuell maskin på hver node, og kan med det skalere og fordele felles ressurser når det legges til nye noder.


Og veien videre?
Hyperkonvergens gir fleksibilitet og enkelhet til datasenteret, men det bør ikke sees på som det endelige målet. Derimot er hyperkonvergens grunnmuren i byggingen av en Enterprise Cloud - selskapets egen sky. Hyperkonvergerte infrastrukturløsninger, i likhet med offentlige skyer, setter IT-avdelinger i stand til å starte i det små, og skalere inkrementelt for å møte applikasjonsbehov etter som de kommer. Med en Enterprise Cloud får IT-avdelinger sikkerheten og kontrollen de trenger for å drifte infrastrukturen.

Nutanix har gjentatte ganger blitt satt som leder i Gartners Magiske Kvadrant for hyperkonvergerte løsninger, nå sist i november 2018. Les mer her. 

Ønsker du å teste Nutanix software gratis? Last ned Nutanix Community Edition til egen hardware eller prøvekjør i skyen.

nLogic leverer hyperkonvergert datasenter-infrastruktur fra Nutanix, som gir deg din egen sky, under eget tak, men som også er sømløst integrert med offentlige skyer. Dermed kan du velge når du ønsker å bruke egne ressurser og når du ønsker å bruke skyen. nLogic har spisskompetanse innen Nutanix design, arkitektur, implementering og optimalisering. Vi er kundenes støttespillere, diskusjonspartnere og ekstra kapasitet, og har kompetansen kunden selv manger. Vi hjelper våre kunder med å velge akkurat den Nutanix-løsningen de trenger i dag.

Les mer om datasenter- og digital transformasjon i Nutanix bibliotek.