Hvordan unngå cybertrusler med en Out-of-Band løsning

Med en Out-of-Band løsning så er det enklere for virksomheter å forbedre sikkerheten i nettverksinfrastrukturen.

I takt med at teknologien utvikler seg, blir også cybertrusler mer sofistikerte og omfattende. Dette utgjør i dag en stor trussel for selskaper over hele verden og konsekvensene kan være store.

Cybersikkerhet står høyt på prioriteringslisten og det er derfor avgjørende for virksomheter å finne effektive løsninger for å beskytte nettverkene sine, sensitiv data og sikre kontinuitet i virksomheten.

Utfordringen med cybersikkerhet i moderne nettverk

Cybertrusler har blitt mer sofistikerte og gjør mer skade enn tidligere. Skadelig programvare, Ransomware og DDoS-angrep er bare noen av få trusler virksomheter møter til daglig. Med tanke på dette så er det heller ikke overraskende at Gartner forventer at de totale utgiftene på informasjonssikkerhet og risikostyring kommer til å være mer enn 215 milliarder dollar i 2024.

Hvis cybertrusler ikke tas alvorlig, så kan dette føre til alvorlig tap av sensitiv data, kundens tillit, økonomiske konsekvenser og driftsforstyrrelser. Som om cybertrusler ikke er nok, så er det også utfordrende å finne dyktige nettverks- og sikkerhetsingeniører i dagens marked. Noe som gjør det mer utfordrende for virksomheter å opprettholde sikre og robuste nettverksinfrastrukturer.

Eksterne og hybride arbeidsmiljøer

Med en økning i antall eksterne og hybride arbeidsmiljøer blir nettverkene stadig mer spredt og mer utfordrende å administrere. Dette understreker ytterligere nødvendigheten av at virksomheter finner innovative og omfattende løsninger for å styrke cybersikkerhetsforsvaret og sikre nettverkets robusthet. Ved å implementere sikkerhetsprotokoller som avanserte krypteringsmetoder, regelmessige sårbarhetsvurderinger og kontinuerlig opplæring av ansatte i beste praksis for cybersikkerhet, kan virksomheter beskytte dataene sine og omdømmet sitt. I tillegg så finnes det også andre løsninger som er med på å styrke sikkerheten og sikre kontinuiteten i driften. Med en Out-of-Band løsning så får virksomheten et ekstra lag med beskyttelse i nettverksinfrastrukturen.  

Hvordan en Out-of-Band løsning styrker nettverksinfrastrukturen

Out-of-band (OOB) nettverksadministrasjon er en løsning som benytter en uavhengig, sekundær vei for nettverksadministrasjon og utbedring. Denne metoden fungerer separat fra det primære dataplanet, noe som sikrer at nettverksdriften kan fortsette selv under en krise eller feil i primær forbindelsen.

Out-of-Band nettverk gir virksomheter muligheten til raskt å isolere og begrense sikkerhetshendelser, for eksempel brudd eller angrep, og låse ned berørte deler av nettverket. Denne isoleringen forhindrer ytterligere skade og gjør det mulig for teknikere å reagere raskt og effektivt, samtidig som sensitive data beskyttes og nettverksintegriteten opprettholdes. Denne tilnærmingen forbedrer robustheten betydelig ved å tilby en dedikert kanal for håndtering og feilsøking av nettverksproblemer, noe som minimerer virkningen av forstyrrelser på forretningsdriften.

Hvorfor velge en Smart Out-of-Band løsning fra Opengear

Opengear har løftet OOB-administrasjon opp til et nytt nivå med Smart Out of Band-administrasjonsløsninger. Deres løsning er spesielt utviklet for å møte de stadig nye utfordringene knyttet til moderne nettverkssikkerhet og robusthet. Løsningene utnytter Smart Management Fabric (SMF) som gir virksomheter dynamisk ruting og et enhetlig rammeverk for administrasjon.

Noen av de viktigste funksjonene og fordelene med Opengear er:

  • Sikker ekstern tilkobling: Opengears løsninger gir sikker, ekstern tilgang til IT-miljøer, slik at nettverksmedarbeidere kan administrere, overvåke og utbedre nettverksproblemer fra hvor som helst. Dette har økt betraktelig i takt med hybride nettverksmiljøer, der tilgjengeligheten er avgjørende for å sikre kontinuitet i virksomheten og minimere virkningen av driftsforstyrrelser.
  • Øyeblikkelig bevissthet: Med Opengears Smart Out of Band-løsninger kan virksomheter raskt oppdage og reagere på nettverkshendelser og avbrudd. Denne funksjonen bidrar til å minimere nedetid og holder nettverkene i drift.
  • Praktiske administrasjonsfunksjoner: Opengears løsninger gir nettverksingeniører de verktøyene de trenger for å utføre praktisk administrasjon i kritiske situasjoner. Dette inkluderer muligheten til raskt å diagnostisere og løse problemer, samt muligheten til å slå av eller starte nettverksutstyr eksternt for å få bedre kontroll over nettverksstabilitet og -sikkerhet.

Med en Out-of-Band løsning så er det enklere for virksomheter å forbedre sikkerheten i nettverksinfrastrukturen, som gir et grunnlag for å håndtere dagens komplekse og stadige skiftende cybertrusler. Med Opengear sin Smart-Out-of-Band løsninger så er det mulig for nettverksingeniører å administrere nettverket effektivt, selv når virksomheten har begrenset med ressurser. Automatisert konfigurasjon av nettverket, overvåking og varsler gjør det mulig for nettverksadministrator å fokusere på overordnede oppgaver, mens Out-of-Band løsningen håndterer rutinemessig vedlikehold og hendelsesrespons.

Ved å investere i en Out-of-Band løsning, så oppnår virksomheten langsiktige fordeler i egen nettverksinfrastruktur. Dette gir et mer robust nettverk som vil stå sterkere mot utfordringene i moderne cybertrusler og forbedre fremtidens nettverksadministrasjon.

Ønsker du en introduksjon til Out-of-Band Management?

Ta kontakt med oss hvis du ønsker enten mer informasjon eller en demo av våre løsninger på Out-of-Band løsninger. Ta kontakt med oss via skjema, så svarer vi deg opp på e-post, eller kontakt oss direkte.