Hva er WDM?

WDM står for Wavelength-division multiplexing, eller på norsk bølgelengdemultipleksing.

WDM står for Wavelength-division multiplexing, eller på norsk bølgelengdemultipleksing. Innen fiberoptisk kommunikasjon er WDM en teknologi for multipleksing av flere optiske signaler med forskjellige bølgelengder inn i en enkelt fiber. Dette gjør det mulig å øke overføringskapasiteten i et fiberpar ganske dramatisk.

Utgangspunktet for optiske WAN

Optiske WAN var introduksjonen av den optiske forsterkeren tidlig på 1990-tallet. Forsterkere muliggjorde både optisk transport over lengre avstander og evnen til å kompensere for tapene i den optiske multiplexeren og demultiplekserenheter som trengs for å skape flerkanalsystemer. WDM-systemer gjorde det mulig for teleselskapene å utvide kapasiteten til sine nettverk uten å legge til ekstra fiber.

De første WDM-systemene var tokanals og brukte 1310 nanometer (nm) og 1550 nm bølgelengder. Kort tid etter kom flerkanalsystemer som brukte flere bølgelengder i 1550 nm-regionen, hvor fiberdempingen var lavest. Avhengig av deres bølgelengdemønstre, blir WDM-systemer typisk delt inn i CWDM og DWDM.

Hva er CWDM?

CWDM står for Coarse Wave Division Multiplexing. CWDM har lenge vært den foretrukne teknologien for kostnadseffektivt å transportere stor mengde datatrafikk i telekom- eller bedriftsnettverk. CWDM har typisk muligheten til å transportere opptil 16 kanaler (bølgelengder) fra 1270 nm til 1610 nm med 20 nm kanalavstand. CWDM kan ikke forsterkes da de fleste kanalene er utenfor operasjonsvinduet til vanlige fiberforsterkere. Dette resulterer i at et CWDM-system vil ha en rekkevidde på maksimalt ca 100 km. På grunn av den bredere kanalavstanden i CWDM kan imidlertid mindre kompliserte transceiver-konstruksjoner brukes, noe som kan gi en kostnadsfordel over DWDM-systemer.

En eller begge bølgelengdene 1310 og 1550 nm, deles opp i delbånd med en kanalseparasjon/båndbredde på 20 nm. Dette gir for den mest vanlige (1550) følgende delbånd: 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610. Legg her merke til at «1550» enten kan beskrive en normalbølgelengde med 100 nm båndbredde eller en CWDM-bølgelengde med 20 nm båndbredde. Det er viktig å holde forskjell på disse ved bestilling av transmisjonselektronikk.

Hva er DWDM?

DWDM står for Dense Wave Division Multiplexing, og er en ytterligere fortettet kanalstruktur. DWDM er i dag den foretrukne teknologien for å transportere ekstremt store datamengder over metro eller lange avstander i telekomnett. Bruk av DWDM-teknologi er en optimal måte å kombinere kostnadseffektiv transport med avansert funksjonalitet som kan takle båndbreddeeksplosjonen fra aksessnettet.

DWDM, som CWDM, sender flere bølgelengder sammen på én optisk fiber.  Men til forskjell fra CWDMs 16 kanaler kan man med DWDM multiplexe 80 (eller flere) separate bølgelengder på hver fiber. Forskjellige dataformater kan uproblematisk overføres ved forskjellige datahastigheter. Særlig aktuelt vil det ofte være å kombinere f.eks. ulike ethernet-hastigheter (10, 40 og 100 Gbit/s) og FiberChannel samtidig i den optiske fiberen.

DWDM kan forsterkes, og med et aktivt DWDM-system kan man rekke flere tusen km. uten å måtte optisk regenerere signalene.

Med DWDM har man også mulighet for å lage såkalte «superchannels» eller «flexgrid», der man fleksibelt kan justere kanalbredden, og dermed også overføringskapasiteten per kanal.  Dette muliggjør at man kan bygge et DWDM-nettverk som gir skalerbarhet til mange terabits.