3-lags infrastruktur

Relatert

Farene ved å beholde 3-lags infrastruktur

Det var en gang, for lenge siden (i 1999), da 3-lags infrastruktur var løsningen for alle behovene til datidens applikasjoner. Rett skal være rett, 3-lags infrastruktur var transformerende den gang da, men dagens applikasjoner og dynamiske workloads har andre behov. Hva er farene ved å forbli i 3-lags komfortsone?

Det kan bremse veksten
Med separate leverandører for server, lagring, nettverk og virtualisering kan bedrifter velge det ypperste innen de forskjellige teknologiene, og nøye integrere dem for å bygge sine datasentere. Denne tilnærmingen er imidlertid ikke godt egnet hvis man ønsker IT-infrastruktur som evner å skalere i takt med nye forretnings- eller applikasjonsbehov. Utviding av 3-lags infrastruktur er ekstremt komplekst og skaper ofte nye flaskehalser. Og når vi er inne på kompleksitet:

Det er mer komplisert enn en Rubiks Kube, og like tidskrevende.
Sikring av oppetid, administrasjon av løsninger fra flere leverandører - i flere forskjellige konsoller - være avhengig av spesialistkompetanse, helgejobbing og nattejobbing.... bare for å nevne noe. Det er gjerne kompleksiteten og de tilhørende administrasjonskostnadene ved 3-lags infrastruktur som får IT-avdelingene til å jakte på en ny og bedre løsning. Et system som sikrer jevn operasjon og gir universell innsikt og kontroll fra ett grensesnitt, vil gi de IT-ansatte fritiden tilbake - og mer. Ved å frigjøre tid i IT-avdelingen kan de ansatte fokusere på å levere nye tjenester, øke sine ferdigheter og drive innovasjon - alle ting som er bra for virksomheten.

Det har ikke den mest stabile, langsiktige økonomiske fremtiden.
La oss være klar på det: hyperkonvergert infrastruktur er ikke alltid det billigste alternativet i innkjøp. Men hvis du zoomer ut og ser med langtidsperspektiv på infrastrukturen og driftskostnadene relatert til oppgraderinger, rackspace, strøm, kjøling, administrative kostnader, kjøp av tjenester, annen programvare o.s.v., over en periode på 5 år, vil du se at det er mye mer fornuftig å investere nå, slik at du (bokstavelig talt!) ikke må betale for det senere. Hvis du er nysgjerrig på hvordan dine tall vil se ut, kan du kjøre dem raskt gjennom denne TCO-Kalkulatoren, eller ta kontakt med oss for en gjennomgang.

Det understøtter ikke DevOps.
Hvis du ikke beveger deg framover mot DevOps, så går du faktisk bakover. Er du statisk eller dynamisk? Organisatorisk og operativ fragmentering er fiende nummer én her: Hvis du jobber med en infrastruktur med flere plattformer og administrasjonsverktøy, blir det vanskelig å automatisere, overvåke, feilsøke og beskytte. Der egen kompetanse ikke strekker til må du kalle inn forsterkninger, i form av spesialister. På toppen av alt, provisjonering i denne typen miljø er for tidkrevende og dyrt til at skalering blir mulig. 

3-lags infrastruktur medfører siloer, kompleksitet og lite fleksibilitet, men dette forsvinner når hyperkonvergert infrastruktur kommer inn i bildet. Det forenkler IT-operasjoner ved å slå sammen servere, lagring, nettverk og applikasjoner på tvers av distribuerte miljøer, i ett enkelt administrasjonsverktøy. Det gjør det også mulig for ansatte å få større kontroll over hele stacken, automatisere prosesser og skalere etter behov. 

Så hva holder bedriftene tilbake fra å flytte fra 3-lags infrastruktur og over HCI?

Endring. Endring er vanskelig, men IT-avdelingen trenger ikke å få whiplash - man kan bevege seg mot HCI gradvis. Flytt deler av eksisterende workloads over på ny HCI-løsning for å avlaste eksisterende løsning, eller bruk den nye HCI-løsningen til nye inititiver. Virkningen vil imidlertid være transformasjonsmessig for virksomheten og IT-avdelingens operative smidighet. Start i det små og voks etter behov. Når du har lykkes med ditt første prosjekt, kan du rulle ut andre over tid, og standardisere på din HCI-plattform.

Tenker du å bytte ut 3-lags infrastruktur? Denne guiden kan hjelpe deg med å komme i gang