Våre tiltak mot Covid-19

Kjære kunder

Hos nLogic er helsen til våre ansatte, kunder og partnere førsteprioritet, samtidig som vi gjør vårt ytterste for at vanlig drift skal opprettholdes.

Det er nLogics mål at leveranser av support, tjenester og produkter mot våre kunder ikke skal bli påvirket. Det kan likevel oppstå situasjoner hvor våre underleverandører ikke klarer å levere i henhold til oppsatte support-SLAer og leveransetider, og dette kan potensielt føre til forsinkelser på blant annet RMA-prosesseringer og vareleveranser.

Vi har innført en rekke tiltak for å minimere risiko forbundet med Covid-19 og potensiell smittefare: Alt personell er oppfordret til å jobbe fra hjemmekontor så langt dette er praktisk gjennomførbart, og slik sett bidra til å redusere risikoen for selv å bli smittet eller påføre andre smitte. All kommunikasjon internt og eksternt gjøres nå via digitale flater. All reiseaktivitet minimeres, og offentlig transport unngås der hvor det finnes andre gode alternativer. Noen av våre oppsatte seminarer og kurs er inntil videre utsatt, og vi jobber med å sette opp webinarer i stedet, der hvor det er mulig. Flytting av andre eventer vil vurderes fortløpende, basert på hvordan situasjonen utvikler seg og etter gjeldende råd fra helsemyndighetene.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte oss på vanlig måte, via e-post eller telefon 406 18 888, våre ansatte er tilgjengelige. 

Vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes råd og overholde pålegg og forbud. Hvis alle drar i samme retning og tar del i dugnaden, vil vi forhåpentligvis vende tilbake til normalen om ikke altfor lenge. 

Ta vare på deg selv og de du har rundt deg.