Cloudian lanserer HyperIQ

Relatert

Analyser og monitorering

Få full operativ innsikt med Cloudian HyperIQ, et overvåkings- og prediktivt analyseverktøy. Se data fra hele Cloudian-miljøet ditt, inkludert lagring og nettverk. Angi terskler og varsler for å fremheve potensielle problemer og identifisere korrigerende tiltak. HyperIQ gir deg komplett innsikt i sanntid, enten du har en eller flere siter.

Intelligent monitorering
Interaktive dashboards gir deg full innsikt i din Cloudian infrastruktur. Du får aktuelle og historiske data for å kunne identifisere trender og overvåke systemhelsen. Forutsi kapasitetsbruk, feilsøk ytelsesproblemer og overvåk bruksmønstre. Filtrer data for spesifikke brukere eller ressurser for å finne potensielle utfordringer.

Forutsigbart vedlikehold
Forutsi maskinvarefeil, vurder vedlikeholdsbehov og unngå innvirkning på ytelsen. Få innsikt i kapasitetstilgjengelighet og komponenthelse. Programmerbare varsler informerer deg når forhåndsinnstilte terskler er nådd, slik at du kan være proaktiv.

Analyser av brukeratferd
Overvåk brukeraktivitet for å sikre både datasikkerhet og høye servicenivåer. Konfigurer varsler for å holde deg informert ved forsinkelser, eller når kritiske brukere eller applikasjoner støter på problemer. Finn unormale bruksmønstre og spor uautorisert datatilgang med detaljerte API-anropslogger.

Sanntidsvarsler
Angi varselsgrenser, og motta deretter en varsling via e-post, Slack, PagerDuty og mer. Oppdag ytelsesproblemer og administrer dine SLAer. Hold deg kjent med beregningene som er mest kritiske for deg, på tvers av brukere og infrastruktur.

Bygg dynamiske dashboards
Bruk forhåndskonfigurerte dashboards, eller bygg dine egne fra over 100 tilgjengelige datapaneler. Drill deg ned i data for bruker- eller lagringskomponenter, for detaljerte visninger, og zoom inn for å se nærmere på disse. Tilpass enkelt datapaneler, interaktivt eller i kode. Få tilgang til informasjonen din hvor du enn er, så du alltid er informert.