Norges nye forskningsnett

Aktuelt

nLogic leverer Norges nye forskningsnett

nLogic og Juniper Networks har vunnet anbudet på leveranse av infrastruktur for det nasjonale stamnettet


23.06.16

Les Digis artikkel om leveransen her

Nettverket til Norges universiteter, høgskoler og forskningsmiljø skal understøtte de stadig økende behovene i sektoren. Nettet bygges og driftes av UNINETT som har et nasjonalt ansvar for internett- og nettverksaksess til forskning og høyere utdanning i Norge. 

Nettverket har alltid vært moderne og teknologisk avansert, og vil i år bli ytterligere oppgradert for å kunne håndtere både dagens og fremtidens behov. 

Gjennom et godt samarbeid de siste 6 årene har nLogic vært med på byggingen av forskningsnettverket, og leverte blant annet Norges første by-til-by forbindelse på 100Gbps i 2010. Oppgraderingen vi nå står ovenfor vil løfte hele det nasjonale nettverket opp til et nivå som skal kunne dekke alle lokasjoner og endepunkter med 10G og 100G forbindelser. Dette håndteres deretter av et stamnett basert på multiple 100G ring-forbindelser. På denne måten kan Norges forskningsmiljø, samt alle utdanningsinstitusjoner sikres rask og sikker tilgang til data og regnekraft både lokalt i Norge og utenfor landegrensene. 

Den nye infrastrukturen nLogic har levert er basert på Juniper Networks ruting-plattform. Juniper er allerede en av verdens største produsenter av «Carrier Class» WAN løsninger. Produktene er velprøvd og er allerede brukt i mange år i Norge av de store internett leverandørene. MX serien gir en unik mulighet til å kombinere ytelse og hastighet med avanserte programmeringsmuligheter. Det er blant annet bred støtte for automatisering (JSON, Python, Ansible, Puppet, Chef osv) og overvåkningsverktøy basert på blant annet netflow og andre sampling-teknologier. Vi føler oss trygge på at UNINETT har gjort et godt valg av produsent, og vi gleder oss til et spennende teknologisamarbeid i årene som kommer.