Norges første MEF Carrier Ethernet Certified Professional!

Aktuelt

Norges første MEF-CECP!

nLogics konsulenter Ola Thoresen og Jonas Lindstad gjennomførte 9. juni 2016 MEF Carrier Ethernet Certified Professional (MEF-CECP) kurs og sertifisering. Begge besto med glans, og Ola Thoresen kan i tillegg krone seg med å være Norges første, 10 minutter før nummer 2

10.06.2016

Om Metro Ethernet Forum (MEF)
MEF er en bransjeforening med over 200 ledende medlemsbedrifter, inkludert 130 service providere, over hele verden. Foreningen har utarbeidet felles globale retningslinjer for levering av ethernettjenester på tvers av leverandører. Som kunde skal du kunne gå til en service provider og kjøpe de samme tjenestene uavhengig av land og leverandør. Hvordan tjenesten leveres og innholdet i den, skal følge de felles utarbeidede standardene. Det er også utarbeidet definisjoner på hvilke kvalitetsparametere (CoS) som skal gjelde hvor i verden. Medlemsbedriftene har sammen blitt enige om og definert alle spesifikasjonene.

aktuelt-nlogic-mef-carrier-ethernet-certified-professional.png

En MEF sertifisering viser kompetanse og dyktighet innen teknologisk kunnskap og forståelse av Carrier Ethernet tjenester og felles standarder. Sertifiseringen forenkler kommunikasjon og leveranse mellom kunden og leverandøren.

Ola er svært fornøyd med kursinnholdet og ser flere fordeler med sertifiseringen
- Når standarder er definert blir det lettere å måle at kunden får det de spør om via eksempelvis rapporter hvor du kan måle maks latency osv. Kommunikasjonen blir forenklet; kunden vet hva de får og leverandøren vet hva de skal levere. Samtidig kan man måle og rapportere at man leverer etter gitte spesifikasjoner.

nLogics partnere Juniper Networks, Infinera og Accedian er MEF medlemmer, og registrert i MEFs «Equipment Certification Registry». Våre partneres utstyr er dermed klargjort for standardene, samt at nLogic nå har svært god kompetanse på anvendelse.